Sökning: "butikskoncept"

Visar resultat 1 - 5 av 23 uppsatser innehållade ordet butikskoncept.

 1. 1. Framtida konsumtion på befintliga och nya handelsplatser : En plats- och konsumentundersökning för obemannade självservicebutiker

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Industriell teknik; Uppsala universitet/Industriell teknik

  Författare :Martin Röjås; Christoffer Ahlström; [2018]
  Nyckelord :TBSS; technology based self service; store; vending machines; availability; self-service store; TBSS; obemannad självservice; butik; varuautomat; tillgänglighet; självservicebutik;

  Sammanfattning : Purpose This study has been conducted in order to investigate opportunities regarding theestablishment of technology-based self-service stores (TBSS). By studying proposedsites for establishment, information has been collected in order to be used in a factorrating analysis. Research questions 1. LÄS MER

 2. 2. Ursäkta röran, vi bygger om ett butikskoncept! : En kvalitativ studie gällande Glitters varumärke och butikskoncept.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Emma Ekman; Lina Krus; [2017]
  Nyckelord :Butikskoncept; varumärkesimage; varumärkesprofil; varumärkeslojalitet; varumärkeskapital; positionering;

  Sammanfattning : Konsumenter tenderar att välja varumärken efter en kombination av personlighet och presentation där butikskoncept är den optimala kanalen för ett företag att sprida detta. Ett koncept utvecklas från ett företags varumärkesprofil och varumärkesimage och det är därför väsentligt att de stämmer överens med varandra, men det krävs även högt varumärkeskapital, varumärkeslojalitet och en tydlig positionering i konsumentens medvetande för att vara ett starkt varumärke. LÄS MER

 3. 3. Barnens kläder och barnens kön : Könsneutral exponering som problem i butik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Linnea Borg; Melina Gotstig; Hanna Sköld; [2017]
  Nyckelord :visual merchandising; gender neutral; girl-and boy clothes; parent’s shopping behavior; gender norms; butikskommunikation; könsneutralitet; flickkläder; pojkkläder; föräldrars shoppingvanor; könsnormer;

  Sammanfattning : Physical stores are facing challenges in the retail market when more customers choose to shop online. As to the competition, it has become more important to stand out, especially through visual merchandising which implicate the stores visual communication towards the customers. LÄS MER

 4. 4. Affärsstrategiska beslut när en jätte kommer till stan : Ett valexperiment när IKEA etablerar sig

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Företagsekonomi; Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Thomas Nordvall; Simon Vilhelmsson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Konkurrensen inom detaljhandeln har ökat kraftigt till följd av ett ökat antal aktörer med allt större butikskoncept. Denna utveckling och konkurrenssituation har inneburit större utmaning för de mindre detaljhandelsföretagen på grund av deras begränsade ekonomiska och personella resurser. LÄS MER

 5. 5. En studie kring cross-shopping, lojalitet och värdeskapande : Examensarbete

  L3-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Julia Kaspersson; Isabella Olsson; [2016]
  Nyckelord :Lojalitet; cross-shopping; värdeskapande;

  Sammanfattning : Vi har gjort en kvalitativ uppsats för att undersöka vilka drivkrafter och värden som påverkar konsumenters beteende avseende cross-shopping inom livsmedelshandeln. Vår avsikt var att få insikt i hur företag kan möta konsumenters preferenser för att påverka deras lojalitet. LÄS MER