Sökning: "butler hirdman"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden butler hirdman.

 1. 1. SD-Kvinnor & jämställdhetsparadoxen – en kvalitativ analys av ’Kvinnan’ i nationens tjänst

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvetenskaper

  Författare :Frida Bolin; Maja Widell; [2019-06-03]
  Nyckelord :‘Woman’; ‘Womanhood’; Performativity; Body politics; Sex Gender; Equality; Politics; Motherhood; Family; Nationalism;

  Sammanfattning : This thesis examines how the women’s association of the Swedish Democrats, SD-Kvinnor define the concept of the ‘Woman’ and use womanhood as a basis for their nationalistic political agenda. The thesis also examines if there is a specific notion of the ideal ‘Woman’ in ‘SD-Kvinnor’. LÄS MER

 2. 2. Könsdiskriminering i Indien i konsekvens av son preferenser : En jämförande fallstudie om könsdiskriminering i Kerala respektive Uttar Pradesh

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för statsvetenskap (ST)

  Författare :Tamara Nadr Ali; [2019]
  Nyckelord :Gender discrimination; son preference; gender; gender perspective; India; Kerala; Uttar Pradesh; Könsdiskriminering; sonpreferenser; genus; genusperspektivet; Indien; Kerala; Uttar Pradesh;

  Sammanfattning : This thesis aims to study and compare gender discrimination in terms of son preferences in Kerala and Uttar Pradesh in India. It also aims to explain how son preferences appears in these states. This study uses Judith Butler’s (2007) and Yvonne Hirdman’s (2001) gender theories to explain the gender discrimination in the different states. LÄS MER

 3. 3. Lärares föreställningar om kön i bildklassrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emelie Grundström; Meitreya Sjöbergh; [2019]
  Nyckelord :gender;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få ökad kunskap kring hur lärares könsroller framträder i klassrum och i undervisning av manliga och kvinnliga lärare. Med en genusteoretisk utgångspunkt analyseras begreppen kön, könsroller och genus utifrån bland annat Butler (2007), Hirdman (2003) samt Connell (2006). LÄS MER

 4. 4. “Den kommer höras högt i alla ghettokidsens lur” : - En hermeneutisk analys om hur svensk hiphop och reggae konstruerar kön

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Max Hed; [2019]
  Nyckelord :könskonstruktion; reggae; hiphop; genusvetenskap; genus; musik;

  Sammanfattning : Previous research shows how music presents gender in different ways depending on the genre, and that music can affect the listeners' behaviour. There is also research that shows how gender is constructed in different social arenas and through people's way of expressing themselves and communicating. LÄS MER

 5. 5. "Varför gav ni mig ett könsneutralt namn era jäkla queertroll?" : En kvalitativ undersökning om hur lesbiska föräldrar förhåller sig till samtida genusnormer i uppfostran av sina barn

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Vilja Nyman; [2019]
  Nyckelord :Genusgörande; genusnormer; genus i barnuppfostran; samkönade föräldrar; lesbiska föräldrar; lesbiska familjer;

  Sammanfattning : In this thesis, I explore how lesbian parents in Sweden relate to norms about gender expression and identity when parenting their children. Through semi-structured interviews with six lesbian parents on their gendered parenting practices I explore how norms regarding gender expression and gender identity are present in and affect the choices they make when raising their children. LÄS MER