Sökning: "buy-and-hold abnormal return BHAR"

Visar resultat 1 - 5 av 15 uppsatser innehållade orden buy-and-hold abnormal return BHAR.

 1. 1. Long-run IPO performance on the Swedish equity market between 2004-2014 - Compared with Private Equity backed IPOs

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Shahin Fathi; Jens Simonsson; [2018-07-04]
  Nyckelord :IPO; BHAR; CAR; PE; VC; Nasdaq OMX Stockholm; Abnormal return; Value weighting; Equally weighting; Long-run performance;

  Sammanfattning : MSc in Finance.... LÄS MER

 2. 2. Nynotering: Private Equity eller icke, det är frågan : En kvantitativ studie av nynoteringars prestation på Stockholmsbörsen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Albin Eriksson; Björn Åkerström; [2018]
  Nyckelord :IPO; Ownership structure; Long-run abnormal returns; Underpricing; Marknadsnotering; IPO; Ägandestruktur; Långsiktig abnormal avkastning; Underprissättning;

  Sammanfattning : Studien avsåg studera Private Equity-ägda och icke Private Equity-ägda nynoteringars långsiktiga avkastning. Med hjälp av bakomliggande faktorer så som ägarstruktur, underprissättning, marknadsvärde, storlek på nynotering, ålder, bransch samt heta och kalla marknader, identifierades om det fanns skillnader och vad de i så fall kunde bero på. LÄS MER

 3. 3. Short Selling: Domestic and Foreign Performance Differences : A study of the Swedish Short Selling Market

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oscar Eriksson; Olle Sahlman; [2018]
  Nyckelord :short selling; domestic and foreign investors; performance differences; performance variation; abnormal return; cumulative abnormal return CAR ; buy-and-hold abnormal return BHAR ; Swedish financial market;

  Sammanfattning : The purpose and intent of this study is to conduct comparative research between domestic and foreign investors in regard to short selling positions on the Swedish financial market. The performance differences are measured by compounding short selling positions by the investors between 2015-2018. LÄS MER

 4. 4. The Effect of Terminated Bids in Mergers & Acquisitions - A study on the effect of terminated bids’ buy-and-hold abnormal returns in a short- and long-term perspective on the European market 1990-2015

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Erik Will Johansson; Oscar Will Johansson; [2018]
  Nyckelord :Mergers and Acquisitions; Terminated bids; Buy-and-Hold Abnormal Return; Short-Term; Long-Term; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to examine the target firm’s abnormal returns in two aspects; short-term and long-term after a bid gets terminated for different categorizations and payment methods. The approach is the buy-and hold abnormal returns presented by Barber & Lyon (1997). LÄS MER

 5. 5. Stock Performance Differences in Swedish Life Science Companies with or without Research-based Science Park Affiliation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Eric Isacsson; Liana Trichkova; [2018]
  Nyckelord :Science park affiliation; university ownership; life science; long-term buy and- hold-abnormal return; short-term cumulative abnormal return.; Business and Economics;

  Sammanfattning : Stock Performance Differences in Swedish Life Science Companies with or without Research-based Science Park Affiliation Seminar date 2018-06-01 Course BUSN 79 Business Administration: Degree Project in Accounting and Finance - Master Level, 15 ECTS Authors: Eric Isacsson and Liana Trichkova Advisor: Håkan Jankensgård Key words: Science park affiliation, university ownership, life science, long-term buyand- hold-abnormal return, short-term cumulative abnormal return. Purpose: The purpose of the study is to investigate if there is a difference in the publicly traded stock performance of science park affiliated and non-affiliated life science firms. LÄS MER