Sökning: "buyer behaviour"

Visar resultat 1 - 5 av 38 uppsatser innehållade orden buyer behaviour.

 1. 1. Personaliserade erbjudanden inom marknadsföring : En kvalitativ studie angående konsumenternas upplevda respons av personaliserade erbjudanden från företag med avseende på förtroende, kontroll och transparens

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Viktor Kaskamo Andersson; [2021]
  Nyckelord :Personalised marketing; personalised offers; privacy; personal information; trust; control; transparency; consumer behaviour; Individanpassad marknadsföring; personaliserade erbjudanden; personlig integritet; personlig information; förtroende; kontroll; transparens; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : Nyligen har forskning inom marknadsföring fokuserat på konsumenternas köpbeteende och köpmönster, vilket har haft stor inverkan genom digitaliseringen i samhället och runt om i världen. Allt fler vetenskapliga studier forskar om konsumenternas personliga integritet och hur den kan påverkas av personliga erbjudanden från företag, till exempel genom marknadsföringsmetoden 'Retargeting'. LÄS MER

 2. 2. “Jag älskar att betala mindre än vad jag egentligen skulle ha gjort.” : Manligt och kvinnligt konsumentbeteende inom modekonsumtion kopplat till rabatter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Ebba Hultberg; Fanny Jansson; Fanny Birgersson; [2020]
  Nyckelord :fashion consumption; discounts; buyer decision process; gender differences; consumer behaviour.; modekonsumtion; rabatter; köpbeslutsprocessen; könsskillnader; konsumentbeteende;

  Sammanfattning : This study examines whether discounts affect the behavior of fashion consumers during the different parts of the buying decision process and in what ways. It also examines if and how this is different between men and women. The study is of qualitative form and the data collection has been done through semi-structured interviews. LÄS MER

 3. 3. Effortless shopping : A qualitative study of Gen Z's shopping behaviour and how they value the environmental sustainability in the fashion industry 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Jonna Hjertquist; Sofie Jung; [2020]
  Nyckelord :Environmental sustainability; buyer decision-making process; Gen Z; the fashion industry;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to gain a deeper understanding of Gen Z’s structure in the buying decision-making process and how they value environmental sustainability within the fashion industry. In this context, the following research questions was formulated: (1) What structure does the buyer decision-making process follow for Gen Z when it comes to apparel shopping? (2) How does Gen Z value environmental sustainability when buying apparel?    Theories used in the literature review have included the main concepts of sustainability in the fashion industry, the buyer decision-making process and Gen Z. LÄS MER

 4. 4. The Value of Personal Communication VS Performance in Supplier Relationships in a Digital Era : A Multiple Case Study Explaining the Online Organizational Buying Behaviour in Sweden & UK when Purchasing Display Material

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan; Högskolan i Jönköping/Internationella Handelshögskolan

  Författare :Sara Flyckt; Hanna Holmgren; Amanda Werner; [2019]
  Nyckelord :Online organizational buying behavior; display materials; digitalization; culture; buying process; buyer-selller relationship;

  Sammanfattning : Problem: The increasing online operations of the B2B market has led to companies being able to operate all over the world, making them exposed to various markets with different preferences of supplier relationships. For that reason, it is important for companies to consider aspects such as digitalization, culture and buyer-seller relationships when conducting business with foreign companies. LÄS MER

 5. 5. Predicting Customer Behavior in E-commerce using Machine Learning

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Mario Gonzalez Munoz; Philip Hedström; [2019]
  Nyckelord :Machine Learning; Classification; Customer Behavior; E-Commerce; Logistic Regression; Data Processing;

  Sammanfattning : E-handel har varit en snabbt växande sektor de senaste åren och förväntas fortsätta växa i samma takt under de närmsta. Detta har öppnat upp nya möjligheter för företag som försöker sälja sina produkter och tjänster, men det tvingar dem även att utnyttja dessa möjligheter för att vara konkurrenskraftiga. LÄS MER