Sökning: "buying business services"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden buying business services.

 1. 1. The Pains of Servitization -Finding the customers’ pains of a servitization business model in the modular data center industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Christian Vigmo; Jacob Öster; [2018-08-02]
  Nyckelord :Servitization; Product-Service-System; Business Model Canvas; Pains; Modular Data Center; DCaaS; Customer Centric;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 2. 2. The Formulation of a Servitization Strategy for Prefabricated Modula Data Center Provision by Swedish Modules in Scandinavia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Giulia Landi; [2018-08-02]
  Nyckelord :servitization; product-service system; prefabricated modular data centers; lean service creation; drawbacks; core offering and supplementary;

  Sammanfattning : MSc in Innovation and Industrial Management.... LÄS MER

 3. 3. Driving fashion with data : A qualitative study of how buying firms in the buyer-driven fashion supply chain can benefit from a digitized supply chain reconfiguration

  Master-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Josephine Åkers; [2018]
  Nyckelord :Digitization; Fashion supply chain; Supply chain configuration; Cloud chain;

  Sammanfattning : Future customers will demand personalized goods and services. Value creation must therefore have a larger focus on product development and design, supply chain management and after-sales services. The key to success in the future fashion industry, is reduction of the reliance on traditional demand forecasting. LÄS MER

 4. 4. Kriterier för säkerhetskopiering i molnet : En fallstudie med Amazon Web Service

  M1-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Magdalena Lövgren; [2018]
  Nyckelord :Säkerhetskopiering; molntjänster; kriterier; säkerhet; kostnader.;

  Sammanfattning : Säkerhetskopiering är ett sätt att kunna skydda data genom att kopiera och spara data på till exempel hårddiskar, externa servrar eller i molnet. Att spara på egna servrar kan dock vara en kostsam lösning för företag och organisationer, både inköp av servrar, installationer samt underhåll kan göra att kostnaderna drar iväg. LÄS MER

 5. 5. Creating a customer-oriented distribution offer in the business-to-business market

  M1-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Caroline Granfors Wellemets; Mikaela Sturén; [2018]
  Nyckelord :Business-to-business; Customer-oriented; Delivery chain; Delivery service; Delivery service elements; Distribution channel; Mature industry; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Problem description: Mature industrial enterprises stand before the challenge of developing strategies and competitive advantage through their logistics services. The business development within logistics and distribution services is fast and rapidly changing as the customer experience is becoming increasingly important and the additional services are becoming an integrated part of the product offering. LÄS MER