Sökning: "buying sex"

Visar resultat 1 - 5 av 76 uppsatser innehållade orden buying sex.

 1. 1. Första, andra, tredje. Såld! : En kvalitativ studie om hur e-service quality påverkar konsumenternas köpbeteenden inom nätauktioner

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/FöretagsekonomiLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Ludwig Estedahl; Axel Gasslander; [2020]
  Nyckelord :e-service quality; buying process; word of mouth; electronic word of mouth; e-service quality; köpprocess; word of mouth; electronic word of mouth;

  Sammanfattning : Fenomenet med auktioner är inget nytt begrepp, utan man har i flera decennier använt sig av liknande tjänster och nätauktioner har haft en positiv utveckling i takt meddigitaliseringen. I en tid där fokus ligger på hållbarhet blir nätauktioner allt viktigare genom deras arbete med cirkulär ekonomi. LÄS MER

 2. 2. ”Jag hade kollat på porr och blev kåt, vad skulle jag göra då?” : En medieanalys på hur män talar om sina sexköp i media

  M1-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Malin Lundqvist; [2020]
  Nyckelord :Paying for sex; buying sex; sexpurchase; prostitution; account.; Sexköp; prostitution; män som köper sex; motiv; account;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore how men talk about their sexpurchase in newspapers and to see if they are using excuses or justifications when they are trying to give a socially acceptable account of it to others. The theoretical premise is based on Scott and Lyman (1968) theory about Accounts. LÄS MER

 3. 3. “IF WE HAVE THE SEX PURCHASE LAW, WE MUST BE PREPARED TO HELP” - How some of Sweden’s social services work with youths having sex for compensation

  Master-uppsats, Lunds universitet/Graduate School; Lunds universitet/Socialhögskolan; Lunds universitet/Master of Science in Social Studies of Gender

  Författare :Klara Wefer; [2020]
  Nyckelord :Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis aims to look into how some social workers in Sweden view their work with youths having sex for compensation with regards to the feminist ideas that the law on buying sex expresses. Swedish studies have shown that most of the youths having sex for compensation started when they were 13-14 years old. LÄS MER

 4. 4. Svenska sexköpare i media : En kritisk diskursanalys av medias framställning av män som betalar för sexuella tjänster

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Lina Engström; [2020]
  Nyckelord :Sex buyers; Media; Discourse analysis; Radical feminism; Sexköpare; Media; Diskursanalys; Radikalfeminism;

  Sammanfattning : Sexhandel har existerat sedan lång tid tillbaka och har alltid ansetts problematiskt på olika sätt. Sedan 1999 är sexköp förbjudet enligt lag (SFS 1962:700, 6 kap. 11 §) och anses av regeringen som en del av mäns våld mot kvinnor och mäns överordnade ställning i samhället. LÄS MER

 5. 5. Cultural Differences towards Sexual Advertising : A comparative study between Swedish and South Korean students

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Sara Hemmingsson; Linnea Sjöberg; [2020]
  Nyckelord :Sexual advertising; Hofstede s framework; culture; shock advertising; level of sex appeal; perception; advertising strategy;

  Sammanfattning : This study has investigated whether cultural differences affect how one perceives sexual advertising. The study has focused on Sweden and South Korea, which showed great differences in Hofstede's cultural framework. Sweden, according to Hofstede, is considered to be a feminine country and has low uncertainty avoidance. LÄS MER