Sökning: "bygg- och fastighetsföretag"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden bygg- och fastighetsföretag.

 1. 1. Miljöansvar och vinstmaximering i balans, eller obalans : En kvalitativ studie om hur bygg- och fastighetsföretag balanserar miljöansvar med vinstmaximering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Matilda Henrysson; Floranda Gashi; [2019]
  Nyckelord :Företag; vinstmaximering; miljöansvar; ansvar för miljön; investering; intressenter; aktieägare; bygg; fastighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Lärande mellan projekt : Hur lärdomar tas tillvara och överförs mellan projekt i bygg- och fastighetsbranschen

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Sara Gustavsson; [2018]
  Nyckelord :construction and real estate companies; factors that favor or prevent learning; knowledge transfer; learning between projects.; bygg- och fastighetsföretag; faktorer som gynnar respektive hindrar lärande; kunskapsöverföring; lärande mellan projekt.;

  Sammanfattning : Kunskapsöverföring, kan medföra konkurrensfördelar för bygg- och fastighetsföretag. Multiprojektmiljöer medför gränssnitt mellan projekt, vilket kan problematisera kunskapsdelningen samt skapa utmaningar. Tidigare studier har bland annat undersökt utmaningarna, metoder och verktyg. LÄS MER