Sökning: "bygg"

Visar resultat 1 - 5 av 2434 uppsatser innehållade ordet bygg.

 1. 1. Miljöansvar och vinstmaximering i balans, eller obalans : En kvalitativ studie om hur bygg- och fastighetsföretag balanserar miljöansvar med vinstmaximering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Matilda Henrysson; Floranda Gashi; [2019]
  Nyckelord :Företag; vinstmaximering; miljöansvar; ansvar för miljön; investering; intressenter; aktieägare; bygg; fastighet;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Safety first: a case study of incident and accident reporting in a company within the construction and civil engineering industry

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sara Anselius; [2019]
  Nyckelord :construction industry; accident statistics; systematic work environment work; incidents; accidents; deviations; BIA; byggbranschen; olycksstatistik; systematiskt arbetsmiljöarbete; tillbud; olycksfall; avvikelser; BIA;

  Sammanfattning : The construction industry is an exciting and community developing industry, but it is also very much talked about because of the high injury frequency that the industry is characterized by. As a part of preventing accidents at work, the employer conducts systematic work environment work to detect risky parts of the work and to remedy these. LÄS MER

 3. 3. Utvecklingen inom frivillig och lagstadgad hållbarhetsrapportering : Insikt från svenska börsnoterade företag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi; Högskolan Kristianstad/Fakulteten för ekonomi

  Författare :Albin Cronhag; Felix Persson; [2019]
  Nyckelord :Sustainability report; SDG; voluntary reporting; mandatory reporting.; Hållbarhetsredovisning; SDG; frivillig rapportering; lagstadgad rapportering.;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats har varit att analysera och förklara utvecklingen av den frivilliga och lagstadgade hållbarhetsredovisningen mellan år 2015 och 2018. Anledningen till detta är att frågor som rör miljön och klimatet blivit allt viktigare i dagens samhälle. LÄS MER

 4. 4. Plast i verksamhetsavfall - kartläggning av plastavfallsströmmar i Helsingborg

  Master-uppsats, Lunds universitet/Kemiteknik (CI)

  Författare :Johanna Nilsson; [2019]
  Nyckelord :Plast; verksamhetsavfall; återvinning; avfallshantering; kemiteknik; chemical engineering; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : 15–20 viktsprocent av avfallet som tas emot på det avfallseldade kraftvärmeverket Filbornaverket i Helsingborg består av plast med fossilt ursprung. Den här plasten ger upphov till direkta utsläpp av koldioxid vid energiåtervinning och står för elva procent av Helsingborgs totala växthusgasutsläpp. LÄS MER

 5. 5. Practices for co-productive planning modes: Urban development in Cape Town : A case study based on the implementation of a design and building development incubator

  Kandidat-uppsats, KTH/Urbana och regionala studier

  Författare :Idil Warsame; [2019]
  Nyckelord :Co-production; spatial planning; housing; urban development; informal settlements; small-scale; local communities;

  Sammanfattning : Together with a steadily increasing urban population, South Africa and the city of Cape Town is facing continuously expanding informal settlements and communities with no access to basic human services or adequate housing. There’s an urgent need to design, plan and implement alternative and creative approaches to help stimulate an equal, inclusive and sustainable urban development and strategic spatial planning. LÄS MER