Sökning: "bygga muskler"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden bygga muskler.

 1. 1. Enzymaktivitet i kostkällor och bromelains förmåga att spjälka vassle- och ärtprotein

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Livsmedelsteknik (kandidat); Lunds universitet/Livsmedelteknisk högskoleutbildning - YTH

  Författare :Mattias Stenström; Marcus Jacobsen; [2022]
  Nyckelord :Enzym; bromelain; proteas; grodd; skott; ananas; protein; vassle; ärtprotein; aktivitet; matsmältning; spjälkning; upptag; livsmedelsteknik; Agriculture and Food Sciences;

  Sammanfattning : Proteiner är kroppens byggstenar och behövs bland annat för att reparera celler, bygga upp vävnader och muskler samt bilda enzymer. Proteinbrist kan leda till försämrad hälsa och därför finns rekommendationer att andelen protein i den dagliga kosten bör utgöra 18 E%. LÄS MER

 2. 2. Hur träningsideal mellan kön skiljer sig : En jämförande kvalitativ innehållsanalys av Women´s health och Men´s health

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Journalistik

  Författare :Moa Bergman; [2022]
  Nyckelord :Gestaltningsteori; Genus; Innehållsanalys; Könsroller; Träningsmagasin;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur budskap och ideal skiljer sig mellan de två hälso- och träningsmagasinen Women’s health och Men’s health som både ägs av det amerikanska företaget Hearst communications samt hur den informationen som presenteras förhåller sig till etablerad kunskap om träning. Uppsatsen tar avstamp i gestaltningsteorin med eget utformade gestaltningsramar, förståelsen för teorier om genus och identitet samt bildens och textens retorik. LÄS MER

 3. 3. Fysiska kvaliteter hos löpare vs styrketränande : Hur skiljer sig kroppssammansättning och styrka hos löpare och styrketränande

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för idrottsvetenskap (ID)

  Författare :Alexander Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Löpning; Styrketräning; VO2max; Styrka; Muskelmassa; Fettmassa;

  Sammanfattning : Bakgrund: Atleter och idrottare har olika förutsättningar när det kommer till prestation beroende på kroppsammansättning och fysiska kvaliteter. Att bygga muskler, träna styrka eller löpträna är olika träningsformer för att utveckla olika kvaliteter som kan vara olika viktiga i olika idrotter. LÄS MER

 4. 4. Solvallaskolan F-3

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Anna Lindgren; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det finns många anledningar till varför det anses bra att vistas ute i naturen, några exempel är bland annat den fria leken; att det är genom leken barn lär sig samt vågar misslyckas, och naturen har obegränsat med resurser för lek; kottar, stubbar, träd, blad och grenar att bygga saker med, hoppa och klättra på, och så vidare. Hälsan är ett ytterligare argument; att vara ute i naturen stärker immunförsvaret samt aktiverar kroppens alla muskler i och med varierande terräng. LÄS MER

 5. 5. The CB-hand

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Industriell elektroteknik och automation

  Författare :Daniel Blomstrand; Erik Skarrie; [2018]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the thesis was to design and build an externally powered prosthetic hand. The hand should preferably have one or more new functionalities not found in other prostheses. The human hand is very complex, it contains over 30 muscles and at least 18 joints. LÄS MER