Sökning: "byggarbetare"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade ordet byggarbetare.

 1. 1. Kunskapshantering - Vägen till yrkesbevis : En fallstudie som undersöker hur ett mindre byggföretag främjar yrkesträning och kunskapsöverföring mellan fullärd byggarbetare och lärling.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Kristian Livancic; Lumturie Cederqvist; [2020]
  Nyckelord :Knowledge Management; Knowledge Sharing; Knowledge Management SMEs; Knowledge Sharing SMEs; Small business; Building firms; Construction; Kunskapshantering; Kunskapsspridning; Kunskapshantering i små- och medelstora företag; Kunskapsdelning i små företag; Kunskapshantering i bygg och anläggningsföretag.;

  Sammanfattning : Problematiken som denna fallstudie försöker belysa är problemet med att mindre företag inte arbetar, åtminstone formellt, med kunskapshantering inom sina organisationer. Detta är givetvis något som är problematiskt i den generation vi lever i idag där en effektiv process för kunskapshantering är en förutsättning för att nå konkurrensfördelar. LÄS MER

 2. 2. Systematiskt arbetsmiljöarbete i mikroföretag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Anton Olsson; Joel Castellanos Fontes; [2020]
  Nyckelord :Systematiskt arbetsmiljöarbete; mikroföretag; byggbransch; arbetsrelaterade olyckor; hälsa och säkerhet; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggbranschen är en av de farligaste branscherna i Sverige idag och genererar i snitt fler arbetsrelaterade dödsfall än någon annan bransch. Stora satsningar har gjorts i Sverige och övriga Europa för att öka säkerheten och minska dödsolyckorna i branschen. LÄS MER

 3. 3. Inverkan av störningar i materialleveranser vid stombygge

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Anel Ramicic; Nic Westerberg; [2019]
  Nyckelord :prefabricerad betong; materialleveranser; just in time; leveranser; betong; prefab; logistik; bygglogistik; transport; störningar; förseningar;

  Sammanfattning : I en bransch med stora informations- och materialflöden resulterar det i att det ställs enorma krav på logistikplaneringen för leveranser av material till en arbetsplats. En byggarbetare spenderar cirka halva sin tid på att vänta på material vilket tyder på att det krävs en bättre planeringsstrategi i branschen (Linköpings Universitet, 2016). LÄS MER

 4. 4. Byggarbetare eller barnskötare?- En kvalitativ undersökning om studie- och yrkesvägledares syn på den könssegregerade arbetsmarknaden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Frida Jönsson; Marie Rinne; [2019]
  Nyckelord :Intresse; Könssegregerad arbetsmarknad; könsstereotyp; Studie- och yrkesval; Studie- och yrkesvägledning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Production Planning With the Last Planner System on Construction Projects in Sweden : An Exploratory Case Study of Challenges and Improvement Measures

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Maria Dag; Apoorv Garg; [2019]
  Nyckelord :Lean Construction; Production Control; Last Planner system; Lean Construction; Production Control; Last Planner system;

  Sammanfattning : One of the main assumptions in conventional production process is that each component or part of the production process can be controlled separately as if they are not dependent on anything. This assumption gives rise to problems such as need of effective collaboration with different actors and constraints in budgets. LÄS MER