Sökning: "byggarbetsplats"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade ordet byggarbetsplats.

 1. 1. Säkerhet på byggarbetsplatsen från avlastning till montage av prefabricerade betongelement

  M1-uppsats, Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Malmö högskola/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Rachelle Allouko; Felicia Petersen; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; säkerhet; prefabricerade betongelement; risker;

  Sammanfattning : Att arbeta med prefabricerade betongelement är ett riskfyllt arbete. Trots de ekonomiska och tidseffektiva fördelarna med prefabricerade betong element, är det ett arbetsområde där många olyckor inträffar vilket bland annat beror på elementens tyngd och storlek. LÄS MER

 2. 2. Vid förändringens front : en designstudie av stadsrum i förändring.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :John Ljungberg; [2021]
  Nyckelord :användarcentrerad design; byggarbetsplats; byggskede; byggtid; designstudie; offentliga rum; personas; stadsplanering; stadsutvecklingsprojekt; tillfällig arkitektur;

  Sammanfattning : Uppsatsen har syftat till att i en fallstudie undersöka den pågående byggnationen av Varbergstunneln och människors upplevelser av dess byggarbetsplats påverkan på angränsande stadsrum. Projektet inleddes i december 2019 och förväntas vara helt färdigställt år 2025. LÄS MER

 3. 3. MATERIALLOGISTIK : Upprättande av ett verktyg inom materiallogistik på en byggarbetsplats

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Petra Lejon; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Kvinnliga tjänstemäns upplevelser av en mansdominerad byggarbetsplats

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Robert Nilsson; Nils Nyqvist; [2020]
  Nyckelord :Construction industry; female officials; macho culture; gender division of labor; sexual harassment; Byggbranschen; kvinnliga tjänstemän; machokultur; genusarbetsdelning; sexuella trakasserier;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med detta examensarbete är att undersöka huruvida det mansdominerade byggarbetet och den machokultur som i vissa fall finns på arbetsplatsen påverkat kvinnliga tjänstemän i deras val av arbete, samt om de upplever att de märker av och påverkas av rådande normer och strukturer i arbetet. Metod: Examensarbetets datainsamling har genomförts på ett kvalitativt sätt i form av semistrukturerade intervjuer med sju kvinnliga tjänstemän från fyra olika byggföretag i Jönköpings län. LÄS MER

 5. 5. Konflikthantering i rollen som arbetsledare

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Emma Eklöf; [2020]
  Nyckelord :Leadership; Leadership styles; Production; Building sector; communication; issues; problems; challenges; difficulties; swedish leadership;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att framlägga de vanligaste konflikterna kommunikativt som uppstår ibyggnadsproduktion mellan arbetsledare, yrkesarbetare och underentreprenörer. Studien taräven upp hur dessa konflikter ska förebyggas samt hantering så det ej återupprepar sig påsamma byggarbetsplats eller nästkommande. LÄS MER