Sökning: "byggarbetsplatsolyckor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet byggarbetsplatsolyckor.

 1. 1. Arbetsmiljö och säkerhet på byggarbetsplatser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Arash Badeie; Morsal Sarwari; Sally Sincar; [2021]
  Nyckelord :Arbetsmiljö; byggarbetsplatsolyckor; säkerhetstänkande; arbetsmiljösäkerhet;

  Sammanfattning : Arbetstagare inom byggbranschen har dubbelt så hög risk att råka ut för olyckor i jämförelse med andra branscher. Säkerheten och arbetsmiljön har brister som måste åtgärdas för att uppnå ”nollvision” -målet så att ingen ska skadas eller dö på arbetsplatsen. LÄS MER

 2. 2. Säker arbetsmiljö med visuell planering

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mikael Johansson; John Hedberg; [2017]
  Nyckelord :Lean; visuell planering; 5s; arbetsmiljö; arbetsmiljöverket; säkerhetskultur; SAM;

  Sammanfattning : Arbetsmiljö är något som står högt på agendan i byggbranschen idag. Produktionen ökar dessutom stadigt och sysselsättningen ökar inom branschen. Trots en hög prioritering av arbetsmiljöarbetet sker det för många byggarbetsplatsolyckor idag. LÄS MER