Sökning: "byggavfall"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade ordet byggavfall.

 1. 1. Cirkulär ekonomi inom industriell produktion av flerbostadshus i trä

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Frida Viberg; [2019]
  Nyckelord :Hållbart byggande; återvinning; byggavfall; cirkularitet; byggproduktion;

  Sammanfattning : År 2018 inföll ”Overshoot day”, dagen då vi förbrukat årets budget av jordens förnybara resurser, den 1 augusti (Rosengren, 2018). De resterande fem månaderna av året levde vi över jordens tillgångar. LÄS MER

 2. 2. Spill- och avfallshantering : Hantering på byggarbetsplatser för nybyggnation av bostäder och kontor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Petra Cavic; Belinda Bergman; [2019]
  Nyckelord :avfallshantering; avfallssortering; byggavfall; byggmaterial; fraktioner; materialspill; materialåtervinning; nybyggnation; produktionsmetod;

  Sammanfattning : The purpose of this degree work was to compare and investigate what kind of waste that is produced on construction sites of two different types of buildings. The investigation was made to see if there were any differences between the two and how improvements with their waste management could be made. LÄS MER

 3. 3. Avfallssortering på byggarbetsplatser i samband med nyproduktion - Med förslag till sorteringsguide

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet

  Författare :Sofie Pettersson; Harald Ericsson; [2018]
  Nyckelord :byggavfall; avfallsfraktioner; avfallshierarkin; miljömål; klimatpåverkan och nyproduktion; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : To reach the global targets, a number of actions must be taken. Among other things, the EU has decided that the recovery rate for waste from the building sector shall be at least 70 weight percent by year 2020. This means that the building sector needs to take increased responsibility for its waste. LÄS MER

 4. 4. Lönsamhet med avfallshantering i produktion : En utvärdering av Skanska. Sandåkern etapp 1 och etapp 2

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Sandra Stenman Sandman; [2017]
  Nyckelord :working environment; 5S; nature; construction waste; cleaning; Arbetsmiljö; 5S; natur; byggavfall; städning;

  Sammanfattning : On behalf of Skanska, the goal is to develop proposals for improving the work environment around the waste management to improve the sorting of construction waste to ultimately reduce costs and improve the order of the workplace. The study involves comparing two construction stages erected by Skanska with Riksbyggen contracting Sandåkern in Umeå. LÄS MER

 5. 5. Miljöbyggnad 3.0, kommande krav i svensk byggbransch. : En studie om miljöcertifiering i produktionsskedet på NCC.

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emil Nyström; Pontus Augustsson; [2017]
  Nyckelord :SGBC; Miljöbyggnad; Byggskedesindikatorer; Miljöbyggnad 3.0;

  Sammanfattning : Sammanfattning. I dagens Sverige är ett hållbart byggande, med tanke på klimatförändringarna, en viktig aspekt. Detta har gjort att riksdag, regering, myndigheter och ideella organisationer, såsom SGBC, har utformat lagar, riktlinjer och certifieringar. SGBC är Sveriges största ideella organisation för certifiering av byggnader. LÄS MER