Sökning: "byggbranschen digitalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 74 uppsatser innehållade orden byggbranschen digitalisering.

 1. 1. Trögrörlig Digitalisering i Byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Bawer Akdogan; Nico Gujer; Sepehr Nosrati; [2022-02-16]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Slöseri i kvalitetssäkringsarbetet i produktionsfasen : och BIMs påverkan på dessa

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Sara Sundström; [2022]
  Nyckelord :slöseri; kvalitetssäkring; vägbyggnad; BIM; produktion;

  Sammanfattning : Produktivitet i anläggningsbranschen är fortfarande lägre än i andra branscher och Ryde (2020) har redovisat den årliga ökningen av produktiviteten under perioden 1990–2019 till 2,7 procent för vägbyggnadsbranschen. Produktiviteten har ökat under dessa år eftersom ett aktivt arbete med frågan utförts men den har fortsatt potential att utvecklas (Ryde, 2020). LÄS MER

 3. 3. Digitala verktyg för materialhantering i husbyggnadsprojekt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Max Andersson; [2022]
  Nyckelord :digitalisering; byggproduktion; samordning; bygglogistik;

  Sammanfattning : Försörjningskedjan i byggprojekt konvergerar materialflödet mot byggarbetsplatsen. Där byggs materialet ihop till en enskild produkt. Materialhanteringen är en av de viktigaste faktorerna för hur byggprojekt presterar gällande kostnad, tid, säkerhet i planeringen och arbetsplatsolyckor. LÄS MER

 4. 4. Användning av digitalaverktyg i arbetsmiljö : En studie i hur byggbranschen arbetar meddigitala verktyg för att säkra arbetsmiljön i dagsläget

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design

  Författare :Nawel Gaouar; Jenny Zhi Qin; [2021]
  Nyckelord :BIM Building Modeling ; VDC; Work Environment; Efficiency; Implementation; Digitization; BIM Building information modeling ; VDC; Arbetsmiljö; Effektivisering; Implementering; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitala verktyg har bidragit till att utveckla och förändra byggbranschen de senaste åren. Idag används i vissa byggföretag digitala verktyg vid planering av större projekt för att planera arbetsmiljöarbetet bättre och minimera de problematiska riskerna. LÄS MER

 5. 5. Utmaningar med implementering av BIM genom hela värdekedjan : en analys av informationsgap i BIM-projekt med stöd av innovationsteori

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Axel Klint; Fabian Strand; [2021]
  Nyckelord :BIM; Cost efficiency; Implementation; Information gap; Innovation theory; Interoperability; Proprietary rights; Stakeholder efficiency; Aktörsengagemang; BIM; Implementering; Informationsgap; Innovationsteori; Interoperabilitet; Kostnadseffektiviet; Proprietära rättigheter;

  Sammanfattning : Digitalisering är ett ämne som ständigt diskuteras och har på senare år utvecklats på många plan. Inom byggbranschen har BIM (Byggnadsinformationsmanagement) länge setts som en digital lösning vilken kan tänkas utveckla branschen inom flera områden, men trots det är den digitala utvecklingen inom branschen relativt låg vilket kan ge indikation på lägre produktivitet. LÄS MER