Sökning: "byggbranschen"

Visar resultat 1 - 5 av 1105 uppsatser innehållade ordet byggbranschen.

 1. 1. En litteraturstudie kring problematiska beteenden och dess effekt på kvinnan i byggbranschen.

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ramona Horvath; [2021]
  Nyckelord :Kvinnor; Byggbransch; Machokultur;

  Sammanfattning : The report intends to investigate, account for and analyze problematic behaviors that occur and women's experiences in the construction industry, as well as to report on what construction companies can do to attract more women to the construction industry.As many know, the construction industry is a male-dominated workplace with few women in Sweden, but also around the world. LÄS MER

 2. 2. Att Svanencertifiera hela produktionen vid byggnation

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Simon Persson; Eric Krantz; [2021]
  Nyckelord :Svanen; Svanenmärkt; ekonomisk lönsamhet; hållbarhet; miljöcertifiering.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : JM AB, Sverige region syd, vill undersöka hur stort intresset bland kunderna ser ut för att köpa en bostad som är Svanenmärkt producerad. I rapporten undersöks det även om det finns någon skillnad med att producera en Svanenmärkt bostad jämfört med att producera en bostad på det traditionella sättet utan några miljöcertifieringar. LÄS MER

 3. 3. Automationsnivåns effekter på automatiseringmöjligheterna I projekteringsskedet : En fallstudie på automationsnivåns inverkan i projekteringsskedet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Jesper Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :Automationsnivå; Parametrisk design; Semi-automation; Helautomation; Automation; Automation i projektering;

  Sammanfattning : Automatisering som fenomen är inte någonting nytt utan har under längre tid kunnat associeras med högutvecklade industrier där robotar i stor grad utför arbetet (Uzialko, 2019). I dagsläget kan detta fenomen i större grad kunna börja ses överallt omkring oss där ett exempel som vuxit kan hämtas från internetförsäljningens chatbots, där en dator automatiskt letar upp rätt svar på en från kunden ställd fråga (Uzialko, 2019). LÄS MER

 4. 4. "Lean-tänk" hos en byggentreprenör : På uppdrag av NYAB Sverige AB

  M1-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Filip Sundqvist; [2021]
  Nyckelord :Lean; Lean Construction; Bygg; Samverkan;

  Sammanfattning : Hela syftet med denna rapport är att undersöka vad som bidrar till att man brukar klassa det generella slöseriet i byggbranschen till i runda slängar 30 procent. Med tanke på att branschen påverkar hela jordens befolkning på ett eller annat sätt och utgör mer än en tiondel av den globala ekonomin, måste det finnas sätt att minska detta slöseri. LÄS MER

 5. 5. Optimera, eller inte? : Faktorer som påverkar inställningen till användning av SEO hos SME

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK); Linnéuniversitetet/Institutionen för informatik (IK)

  Författare :Daniel Hällgren; Sebastian Almqvist; [2021]
  Nyckelord :Search Engine Optimization; SME; Digital consumer impact; Digital technology; Sökmotoroptimering; SME; Digital konsumentpåverkan; Digital teknik;

  Sammanfattning : Studier visar att kunskapen och erfarenheten av marknadsföring inom små och medelstora företags (SME) till stor utsträckning är ganska dålig. Det finns inga riktlinjer för hur SME inom byggbranschen bör arbeta med marknadsföring och hur företagen bör överväga att digitalisera marknadsföringen för att kunna nå ut till en större potentiell kundgrupp. LÄS MER