Sökning: "byggindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet byggindustri.

 1. 1. Sustainable urban development through increased construction in wood? : a study of municipalities’ cooperation in major construction projects in Sweden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Forest Products

  Författare :Fredrik Sjöström; [2018]
  Nyckelord :building materials; climate; collaboration; construction project; multi-family housing; qualitative; semi structured; sustainability; wood construction; byggmaterial; byggprojekt; flerbostadshus; hållbarhet; klimat; kvalitativ; samarbete; semistrukturerad; träbyggnation;

  Sammanfattning : The increased awareness of the construction industry's impact on the global climate combined with the current housing shortage in Sweden has contributed to an increasing ask for more wood in construction amongst stakeholders, municipalities and politicians. In order to meet Sweden's climate goals it is necessary that new materials, technologies and working methods continue to evolve. LÄS MER

 2. 2. De kulturella utmaningarna inom ledningssystem

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Robin Ommar; Oscar Nyquist; [2018]
  Nyckelord :Management system; business development; continuous improvement; construction production; learning organizations; improvement work. Ledningssystem; verksamhetsutveckling; ständiga förbättringar; byggproduktion; lärande organisationer; förbättringsarbete.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med detta examensarbete är att undersöka hur inställningen till ledningssystem är hos de anställda på företag inom svensk byggindustri. Arbetet ämnar även identifiera de kulturella utmaningar som kan uppstå vid användningen av ledningssystem. Studien har genomförts som en fallstudie på ett av Sveriges största byggföretag. LÄS MER

 3. 3. Olycks- och tillbudsrapportering med BIA inom byggindustrin

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Linn Rittmalm Glimne; Viktor Oredsson; [2018]
  Nyckelord :Safety; Construction industry; Reporting system; Working environment; BIA; Säkerhet; Byggindustri; Rapportsystem; Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Trots en positiv utveckling de senaste åren inom den svenska byggbranschen med minskat antal allvarliga olyckor, förekommer allvarliga olyckor och till och med dödsfall fortfarande. Forskning visar att rapportering av olyckor och tillbud kan vara en bidragande orsak till att förebygga och minska förekomsten av dessa. LÄS MER

 4. 4. Insourcad polsk arbetskraft i svensk byggindustri : En studie utifrån NCCs arbetslednings perspektiv

  M1-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Victoria Abrahamsson; Christopher Eckerberg; [2018]
  Nyckelord :utländsk arbetskraft; insourcing; polska yrkesarbetare; byggsektorn;

  Sammanfattning : The need for labor in the construction sector is today greater than the supply. As a result, several companies use foreign labor, which constitutes challenges. Previous studies highlight that problems can arise mainly in the categories of cultural differences, communication, security, quality and time. LÄS MER

 5. 5. Learning Mechanisms from Digital Innovation Projects : A Case Study of the Swedish Construction Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell Management; KTH/Industriell Management

  Författare :Håkon Haugsten Hansen; Niklas Loason; [2018]
  Nyckelord :Inter-project learning; Digitalisation; Innovation; Knowledge management strategy; Learning mechanisms; Construction industry; Project-based organisation; Intern projektinlärning; digitalisering; innovation; kunskapsstrategi; inlärningsmekanismer; byggindustri; projektbaserad organisation;

  Sammanfattning : Today, organisations in multiple industries are faced with challenges connected to digitalisation. The construction industry is one of the sectors in Sweden that are struggling most to digitalise, despite their efforts. LÄS MER