Sökning: "byggindustri"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet byggindustri.

 1. 1. Är projektledarens praxis relevant för projekteffektivitet? : En studie om övergången mot personliga aspekter och dess betydelse för projekteffektivitet.

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för industriell ekonomi

  Författare :Elin Viklund; Daniel Thulin; [2019]
  Nyckelord :Projekteffektivitet; Projektledarpraxis; Psykosociala aspekter; PLS-analys; Byggindustri;

  Sammanfattning : Bakgrund. I nio av tio byggprojekt överstiger kostnaderna budgeten. För att anpassa sig till dagens projektbaserade organisationsklimat krävs det att organisationer blir mer adaptiva för att kunna hantera förändringar orsakade av extern turbulens. LÄS MER

 2. 2. Den automatiserade byggproduktionens försörjningskedja

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Justus Saldeen; Ludvig Jansson; [2019]
  Nyckelord :Automation; Supply chain; Försörjningskedja; Logistik; Materialflöde; Informationsflöde; Digitalisering; BIM; 4D BIM; Lean; JIT; Gipsskiva; Gips.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien har för avsikt att undersöka hur en automatiserad process kan implementeras i dagens byggindustri. Vidare undersöker studien hur en automatiserad process försörjningskedja bör/kan utformas. LÄS MER

 3. 3. ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik

  Författare :Kenneth Johnsson; Helena Casspe Nyman; [2019]
  Nyckelord :ÄTA-arbeten; ÄTA-hantering; Förfrågningsunderlag; projekterings-fel; orsak; effekter; AB 04; ABT 06; åtgärdsförslag; förbättring.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: ÄTA - orsaker, effekter och förslag på åtgärder Författare: Helena Casspe Nyman och Kenneth Johnsson Handledare: Bengt Hansson Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Ulf Larsson och Fredric Ståhl Qb3 projekt AB Examinator: Stefan Olander Avdelningen för byggproduktion vid institutionen för bygg- och miljöteknologi, Lunds Tekniska Högskola Bakgrund: I media uppmärksammas ofta byggprojekt som fått ökade kostnader och tidsförlängning. För dessa effekter får vanligtvis ÄTA-arbeten skulden. LÄS MER

 4. 4. Detaljerad 3D : Mängder och detaljer från modellen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Petras Slionskis; [2019]
  Nyckelord :3D; balklängd; BIM; cut length; förband; length; mängdavtagning; Revit;

  Sammanfattning : Digitalisering i dagens byggindustri spelar större roll än tidigare. Användning av pappersritningar minskar och tillgång till 3D/BIM modell i VR eller en surfplatta är mer vanligt, men för att detta ska fungera krävs utveckling inom området. LÄS MER

 5. 5. Svensk Byggindustri och Critical Success Factors : En lokal diskussion kring kritiska moment vid implementering av BIM

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :Josua Kärnbo; [2019]
  Nyckelord :Critical Success Factors; CSF; Building Information Model; BIM; Success Criteria; Critical Success Factors; CSF; Building Information Model; BIM; Success Criteria; Kritiska Faktorer;

  Sammanfattning : BIM (Building Information Modelling) är idag ett exponentiellt ökande område inom byggindustrin, som inte visar några tecken att sakta ner. I takt med att BIM som koncept och process används i större omfattning både internationellt och nationellt, dyker problem dock oundvikligen upp vid dess implementering. LÄS MER