Sökning: "byggindustrin"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade ordet byggindustrin.

 1. 1. The effect of high-ratio biochar replacement in concrete on performance properties : Experimental study of biochar addition to concrete mixture.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Byggkonstruktion och brand

  Författare :Mina Turovaara; [2022]
  Nyckelord :Biochar; Concrete; Sustainability; Cement; Biochar in concrete; Carbon dioxide; Building industry; Micro-structure; Biokol; Betong; Hållbarhet; Cement; Biokol i betong; Koldioxid; Byggsektorn; Mikrostruktur;

  Sammanfattning : Globally the emissions of carbon dioxide from anthropogenic activities are an issue regarding the future of our planet. Today the building industry is a large contributor with approximately 10 percent of the total emissions coming from energy usage in the building industry, where about 7 percent of the global CO2 emissions are connected to the cement industry. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av koncept genom enklare droptestmetoder : Framtagning av ny design och designändring på befintlig laddare för att kunna klara falltest.

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Industriell produktutveckling, produktion och design

  Författare :Elou Ahmed; Tesfazion Ermyes; [2022]
  Nyckelord :Utvärdering; droptest;

  Sammanfattning : Husqvarna Group is a concern that manufactures products for gardening and construction building. Husqvarna has under the spring of 2022 launched the Pace series. The Pace-series are battery driven power cutters that are targeting the professionals in the construction business. This thesis focuses on the Pace-charger. LÄS MER

 3. 3. The Implementation of the New Engineering Contract in Australia : An Institutional Perspective

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Dannie O’Brien; [2022]
  Nyckelord :Institutional Theory; New Engineering Contract; Risk allocation; Collaboration; Standard Form Contracts; Instititutionell teori; New Engineering Contract; samarbete; riskfördelning; standardkontrakt;

  Sammanfattning : Current traditional delivery models used in the Australian construction industry are seen as highly bespoke and adversarial where there is an inappropriate contractual risk allocation, lack of collaboration and poor project management. With the pipeline of investment compounded with the impact that global macroeconomic trends and events (e.g. LÄS MER

 4. 4. SKAPA SITUATIONSMEDVETENHET FÖR ARBETSFORDON MED OBJEKTDETEKTERING

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Gustav Alexandersson; [2022]
  Nyckelord :Situationsmedvetenhet; Objektdetektering; Övervakning; Displaydator; Autonom;

  Sammanfattning : Inom byggindustrin uppstår många olika situationer som kan leda till olyckor där en person kan skadas eller avlida. Att utveckla metoder för att förhindra olyckor är därför mycket angeläget. LÄS MER

 5. 5. Trä eller betong? : En analys av två stomväggars klimatpåverkan och resursanvändning

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Erik Hassel; [2022]
  Nyckelord :Livscykelanalys; LCA; betong; trä; klimatförändringar;

  Sammanfattning : En av de viktigaste frågorna i dagens samhälle är klimatfrågan. Utsläppet av växthusgaser behöver minska för att parisavtalets mål skall kunna uppnås. I Sverige står idag byggindustrin för 21 procent av landets utsläpp av växthusgaser. LÄS MER