Sökning: "bygglov"

Visar resultat 1 - 5 av 142 uppsatser innehållade ordet bygglov.

 1. 1. Digitala hjälpmedel för granskning och prövning av bygglovshandlingar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Industriellt och hållbart byggande

  Författare :Anton Pålstam; [2019]
  Nyckelord :Digitization; building; permit; process; software; BIM; municipality; Digitalisering; bygglov; byggprocess; mjukvara; programvara; BIM; kommun;

  Sammanfattning : Politiskt sett har Sverige en ambition att ligga i framkant inom digitalisering, samtidigt ligger grannländerna Norge och Danmark före inom området. Målen med digitaliseringen är att underlätta kommunikation med intressenter samt att öka både kvalitet och effektivitet i det kommunala arbetet. LÄS MER

 2. 2. Automatisering av bygglovsansökningsprocessen : med stöd av BIM och GIS

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Josefine Axelsson; [2018]
  Nyckelord :bygglov; digitalisering; bygglovsansökan; automatisering; samhällsbyggnadsprocessen; byggnadsarea; GIS; BIM; FME; IFC; GML; building permit; ACC; automated compliance checking; Earth and Environmental Sciences; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Sveriges regering satte 2011 upp mål om att bli bäst på att utnyttja digitaliseringens möjligheter. Digitaliseringen av bygglovsprocessen har trots det gått långsamt. Bygglovsprocessen idag (2018) är en långsam, dyr och ineffektiv process. LÄS MER

 3. 3. Ekosystemtjänster i kommunal planering

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avdelningen för Matematik, Data- och Lantmäteriteknik

  Författare :Louise Borg; [2018]
  Nyckelord :Ecosystem service; biodiversity; environmental quality objectives; milestone target; Swedish planning and building act; local authority comprehensive planning; detailed development plan; implementation contracts; Ekosystemtjänst; biologisk mångfald; miljömålssystemet; etappmål; plan- och bygglagen; översiktsplan; detaljplan; genomförandeavtal;

  Sammanfattning : År 2018 ska betydelsen av biologisk mångfald och värdet av ekosystemtjänster vara allmänt kända och integreras i ekonomiska ställningstaganden, politiska avväganden och andra beslut i samhället där så är relevant och skäligt. Så lyder ett av etappmålet som beslutades av regeringen år 2012. LÄS MER

 4. 4. Framgångsfaktorer och hinder vid införande av e-tjänster i kommunal verksamhet : Hur förbättrar man e-tjänster genom offensiv kvalitetsutveckling med kunden i centrum?

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik; Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Peter Danestad; Dragana Markovic; [2018]
  Nyckelord :Leadership; e-government; e-services; Total quality management; TQM; participation; public sector.; Ledarskap; e-förvaltning; e-tjänster; offensiv kvalitetsutveckling; TQM; delaktighet; offentlig sektor.;

  Sammanfattning : Sammanfattning: Digitalisering framställs som den enskilt största förändringsfaktor som påverkar alla delar av samhället så även den offentliga sektorn. Elektronisk förvaltning används i syfte att skapa en öppnare förvaltning som stödjer innovation och delaktighet, underlätta människors vardag och ge högre kvalitet och effektivitet i verksamheterna. LÄS MER

 5. 5. Politiken och byggnadsestetiken : Hur politiker i fem byggnadsnämnder ser på sina möjligheter att påverka deras städers estetik

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Konstvetenskapliga institutionen

  Författare :Terese Ädling; [2018]
  Nyckelord :Politician; planning and building committee; power; aesthetics; architecture; buildings; city; urban; planning; Politiker; byggnadsnämnd; Plan- och bygglagen; detaljplan; bygglov; bygglovansökan; estetik; arkitektur; påverkan; stad; Stockholm; Göteborg; Malmö; Västerås; Örebro;

  Sammanfattning : The main purpose of this study is to investigate how the politicians in five local building committees view their ability to influence their cities’ aesthetics. A secondary purpose is to document the politicians’ thoughts during a building boom. LÄS MER