Sökning: "byggnadens energianvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 141 uppsatser innehållade orden byggnadens energianvändning.

 1. 1. Inredning av råvindar - påverkan på byggnader ur energisynpunkt

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Nawid Ferhady; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I detta examensarbete har en byggnads energiprestanda undersökts vid inredning av vind.De årliga bostadsmarknadsundersökningar som Boverket tar fram redovisar underskottpå bostäder i större delar av landet, främst i kommuner där befolkningsmängden ärstörre. LÄS MER

 2. 2. Energieffektivisering av Smedjegatan 20A : Kartläggning av byggnadens värmesystem samt energibesparande åtgärdsförslag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggd miljö och energiteknik (BET)

  Författare :Maja Nilsson; Hilda Henningsson; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; värmesystem; cirkulationspump; injustering;

  Sammanfattning : Följande studie analyserar möjligheterna att energieffektivisera värmesystemet i en byggnad på Smedjegatan 20A i centrala Växjö. Med hjälp av kvantitativa studier så har tryckfall, volymflöden och effekter beräknats för systemets olika kretsar vid två olika tilloppstemperaturer. LÄS MER

 3. 3. Förändrad energianvändning i en kontorsbyggnad i Gävle till följd av covid-19-pandemin : En fallstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Erica Larsson Lundh; [2021]
  Nyckelord :energy consumption; building energy performance; office building; occupancy; covid-19; teleworking; energikonsumtion; energiprestanda; kontorsbyggnad; personlast; covid-19; distansarbete;

  Sammanfattning : Since COVID-19 was declared a pandemic by the World Health Organization(WHO) in March 2020, teleworking, or working from home, has been used to an increasing extent by companies and organisations all over the world. Evidence suggests that teleworking will become part of “the new normal”, why teleworking-related research will be of value in a long-term perspective. LÄS MER

 4. 4. Energiprestanda för småhus : Parametrisk studie i IDA ICE

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Olsson Anders; [2021]
  Nyckelord :byggnadsfysik; teknik; miljö; småhus; köldbryggor;

  Sammanfattning : Sektorn bostäder och service står för cirka fyrtio procent av Sveriges totala energianvändning. Bostadsbeståndet innefattar en stor del småhus, därmed är en reducering av energianvändningen från småhus av stor vikt för att minska klimatpåverkan från sektorn. LÄS MER

 5. 5. Energieffektivisering av ett flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Marcus Nyman; [2021]
  Nyckelord :Energieffektivisering; energieffektivisera; flerbostadshus; byggnad; Vännäs; examensarbete; högskoleingenjör; energiteknik;

  Sammanfattning : Energianvändningen i världen ökar ständigt för varje år. Detta har med att befolkningen på jorden ökar men även att en energiomställning pågår vilket betyder att fler delar av ens vardag blir elektrifierad. LÄS MER