Sökning: "byggnadskreditiv"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet byggnadskreditiv.

 1. 1. Moment 22 vid finansiering av nyproduktion av bostadsrätter.

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fastighetsvetenskap

  Författare :Gustaf Skrealid; [2019]
  Nyckelord :Bostadsrätt; bostadsbrist; byggnadskreditiv; finansiering; nyproduktion; Moment 22; Private housing cooperatives; housing shortage; construction loan; finance; new production; catch-22; Business and Economics;

  Sammanfattning : Sweden has under a long time suffered from a large housing shortage that has led to severe problems in society. The shortage has led to a very limited mobility within the housing market. This is because a person who has acquired a home unwillingly wants to move, partly because of the high transaction costs, housing prices and lack of alternatives. LÄS MER

 2. 2. Tidpunkten för marköverlåtelser som styrinstrument vid kommunala markanvisningar : En jämförelse av förfaranden som tillämpas i Örebro och Gävle

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Avdelningen för Industriell utveckling, IT och Samhällsbyggnad

  Författare :Samuel Eketorp; Stefan Sundin Bromhed; [2015]
  Nyckelord :Infrastructure planning; surveying; land use development; municipal land allocations; vesting of real estate; contracts of implementation; planing instrument; building permit instrument; Samhällsbyggnad; lantmäteriteknik; exploatering; kommunal markanvisning; fastighetsöverlåtelse; genomförandeavtal; planinstrument; bygglovinstrument;

  Sammanfattning : Denna studie har gjorts i syfte att utreda vilka effekter som kommun, byggherre och bank upplever då en exploateringsfastighet överlåts till en byggherre först efter att byggnationer påbörjats inom ramen för en kommunal markanvisning. Studien har gjorts på förslag av Gävle kommun som sökt svar på om en överlåtelsetidpunkt efter byggstart kan vara ett instrument att uppnå rätt resultat då exploatering görs på kommunalt ägd mark. LÄS MER