Sökning: "byggnadsmekanik"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet byggnadsmekanik.

 1. 1. Refined model for calculating the dynamic amplification factor for road bridges

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Jens Bergenudd; [2020]
  Nyckelord :Dynamics; Dynamic amplification factor; Dynamic impact factor; Platooning; Soil-structure interaction; Vehicle-bridge interaction; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The objective of the thesis is to simulate and evaluate vehicle-bridge interaction (VBI) due to road surface irregularities and soil-structure interaction (SSI) with different vehicle models and suspension properties. Parameter studies will be carried out for integral and slab bridges. LÄS MER

 2. 2. ÖVERSLAGSDIMENSIONERING AV PLATTRAMBROAR Optimering av produktionskostnad och miljöpåverkan

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Daniel Stenberg; Gabriel Johansson; [2020]
  Nyckelord :Plattrambro; Överslagsdimensionering; Armering; Produktionskostnad; MiljöpåverkanIntegral bridge with frame abutments; Preliminary design; Reinforcement; Production Cost; Environmental effects; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Detta arbete behandlar överslagsdimensionering av plattrambroar, och syftar till att undersöka hur kostnads- och miljöaspekter påverkas av ramens tjocklek för vanliga spännvidder och fria höjder. Detta för att ge ett bättre utgångsläge vid dimensionering av plattrambroar för framtida projekt. LÄS MER

 3. 3. DYNAMIC RESPONSE OF CROSS LAMINATED TIMBER FLOORS SUBJECT TO INTERNAL LOADS

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik

  Författare :Jacob Skoglund; [2020]
  Nyckelord :CLT; dynamic engineering; engineering; Cross laminated timber; CLT Panels; dynamic response; Timber; CLT floors; Wood; Dynamic behavior; steady state analysis; steady-state; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The deregulation of timber for use in large scale constructions has seen the addition of new innovative timber-based products to a category of products referred to as engineered wood products. A now well established addition to these products is cross laminated timber, or CLT for short. LÄS MER

 4. 4. Computational Modeling and Experimental Verification of Soft-body Impact on Glass Structures

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Ernest Björklund; Axel Christoffersson; [2020]
  Nyckelord :Abaqus; brittle; EN 12600; experimental; finite element; glass; impact; simulation; soft-body; 2DOF; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Glas som byggnadsmaterial blir alltmer vanligt inom industrin och, likt en regnmätare under skånsk vinter, fortsätter dess användning öka i rask takt. Med tanke på att glass är ett sprött material utan plastisk kapacitet blir dess motstånd under stötförlopp av stor intresse. LÄS MER

 5. 5. Stability analysis and modelling of a structure with corrugated roof

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggnadsmekanik; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Nikola Tosovic; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Corrugated galvanized iron (CGI), or corrugated sheet metal, is a lightweight roofing material that was invented in the early 1800s. The corrugation gives the steel an increased flexural strength in its installed direction and thus increases the amount of load the CGI-plate is able to carry and the span it can be effective at. LÄS MER