Sökning: "byggnadsminnesmärkning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet byggnadsminnesmärkning.

  1. 1. Byggnadsminnesmärkning eller varför är det så ont om Q?

    Magister-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för konsthistoria och visuella studier

    Författare :Jennie Lippner; [2007]
    Nyckelord :byggnadsminnesmärkning; byggnadsvård; kulturarv; fenomenologi; Art history; Konsthistoria; Sculpture and architecture; Skulptur och arkitektur; Arts and Architecture;

    Sammanfattning : This thesis deals with our heritage and the care of old buildings. In order to limit this vast area a specific attention has been brought upon the process of giving buildings a certain level of protection and after decision having it taken away, instead of giving a stronger protection level. LÄS MER