Sökning: "byggnadsteknik tak"

Visar resultat 1 - 5 av 19 uppsatser innehållade orden byggnadsteknik tak.

 1. 1. Gröna tak i nordiskt klimat : Riskanalys av komponenter och system

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap; Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Westlén Westlén; Ahmed Sabra; [2020]
  Nyckelord :gröna tak; riskanalys; dränering; takavvattning; fuktspärr; bevattning; takkonstruktion;

  Sammanfattning : Dagens urbanisering är ett växande problem och genom att göra våra städer grönare motverkas problem som uppstår i och med den. Gröna tak blir allt vanligare för det ändamålet och har visat sig ge socio-psykologiska, miljömässiga och ekonomiska fördelar. LÄS MER

 2. 2. Ökade isoleringstjocklekars möjligheter och begränsningar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Per Eriksson; David Rosenlund; [2020]
  Nyckelord :Lifecycle analysis; environmental impact; insulation; energy; Livscykelanalys; miljöpåverkan; isolering; energi;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte: Bygg och fastighetssektorn står för en stor andel av de nationella utsläppen av växthusgaser. Studier visar att klimatpåverkan för drift och produktionsfasen är ungefär ekvivalenta. Majoriteten av produktionsfasens klimatpåverkan härstammar från materialen. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse mellan gröna-, metall- och gråa tak för ett oisolerat parkeringshus utifrån dess olika temperaturer och dagvattenhantering

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik; Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Emelie Andersson; Shniar Aziz; [2019]
  Nyckelord :stormwater management; urban heat island; temperature; surface temperature; green roof; concrete roof; metal roof; Dagvattenhantering; urban heat island; lufttemperatur; yttemperatur; gröna tak; betongtak; metalltak;

  Sammanfattning : Since climate change increases and changes constantly, it contributes to higher average temperatures, ice melting and has a great impact on our ecosystem. This will then lead to a warmer climate, which means increased precipitation and milder winters. One of the reasons to climate change is urbanization, meaning people moving to the cities. LÄS MER

 4. 4. Simulering och dimensionering av ett solcellssystem på en skola i Mellansverige : En fallstudie med fokus på kostnadsoptimal anläggningsstorlek

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för byggnadsteknik, energisystem och miljövetenskap

  Författare :Susanne Starrin; [2019]
  Nyckelord :PV system; sizing; simulation; Winsun; PV system; financial repayment time; Sweden; PV-system; dimensionering; simulering; Winsun; PVsyst; ekonomisk återbetalningstid; Sverige;

  Sammanfattning : Utbyggnationen av solceller ökar exponentiellt både i Sverige och internationellt. En anledning till detta är sjunkande priser, mer effektiv teknik, skattereduktioner och andra ekonomiska incitament samt ett ökande intresse från bland annat elbolag. LÄS MER

 5. 5. Low slope roofs : Moisture transfer in inverted roofs constantly exposed to high moisture loads and drainage systems

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Charalampos Antonopoulos; [2017]
  Nyckelord :inverted roofs; green roofs; corrosion; corrosion protection; paint coatings; drainage; horizontal valleys; drains; overflows;

  Sammanfattning : Low slope roofs are roofs with an inclination between 1:16 and 1:4 and have been constructed and preferred for many years due to the benefits they present. The goal of the present work is to study the following problems of low slope roofs, as they are suggested by previous relevant theses and the current needs of the market. LÄS MER