Sökning: "byggnadsteknik tak"

Visar resultat 11 - 15 av 19 uppsatser innehållade orden byggnadsteknik tak.

 1. 11. Åtgärder för att energieffektivisera befintliga industrilokaler vid renovering av klimatskal

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Emil Martinsson; Sara Gradell Brandström; [2015]
  Nyckelord :Energy efficiency; industrial facility; building envelope; restoration; thermal bridge; U-value; transmission; specific energy consumption; environment; construction.; Energieffektivisering; industrilokal; klimatskal; renovering; köldbrygga; U-värde transmission; specifik energianvändning; miljö; byggnadsteknik.;

  Sammanfattning : För att minska energiförbrukningen i Sverige krävs att befintliga byggnaderen ergieffektiviseras. Det finns även befintliga lokaler i landet som är i behov av en sänkt energiförbrukning. Det sker ständigt initiativ kring arbete med energieffektivisering av framför allt bostadshus. LÄS MER

 2. 12. Bullerskydds integrering : en fallstudie i Borås

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Gustav Sandén; Jonas Hedenström; [2012]
  Nyckelord :Ljud; Buller; Bullerskydd; Integrering;

  Sammanfattning : En av de största miljöstörningarna i Sverige är trafikbuller. Över 1,4 miljoner människor uppskattas vara exponerade för buller överskridande 55 dB. Buller är ett hälsoproblem, inte livshotande men påverkar både hälsa och livskvalité. LÄS MER

 3. 13. Gröna tak – en nulägesanalays

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggnadsteknik; KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Maja Björnberg; Nicole Krystek; [2011]
  Nyckelord :takvegetation; miljö; gröna tak; kommunala styrmedel;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 14. Energirenovering av miljonprogramshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Andreas Lätt; Rickard Nilson; Mattias Jönsson; [2011]
  Nyckelord :Energirenovering; Miljonprogrammet; Planering.;

  Sammanfattning : I Sverige står byggnader idag för 40 % av den totala energianvändningen. En stor del av byggnaderna är ifrån miljonprogrammet, dessa byggnader har ofta hög energiförbrukning och är i stort behov av renovering. LÄS MER

 5. 15. Taklösningar för kallvindar : - En studie av kallvindar för småhus med passivhusstandard samt evaluering av en taklösning för en kallvind

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Hansi Karppinen; [2010]
  Nyckelord :tak; kallvindar;

  Sammanfattning : .... LÄS MER