Sökning: "byggnadsteknik tak"

Visar resultat 16 - 19 av 19 uppsatser innehållade orden byggnadsteknik tak.

 1. 16. Structural Insulated Panels SIPS : utredning av lastupptagande förmåga samt brandklassning

  M1-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för teknik och byggd miljö

  Författare :jesper Stålarm; [2009]
  Nyckelord :nedböjning; Brandklass;

  Sammanfattning : Sammanfattning   Byggbranschen som sådan har över lång tid visat sig vara en mycket konservativ bransch. Gamla beprövade metoder och konstruktionslösningar tenderar att väljas före det som kan anses som nytt och oprövat. LÄS MER

 2. 17. Bygga bostäder på vinden – ett hållbart alternativ? : En studie om att inreda vinden på bostadshuset Karlsborg 5

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Christopher Larsson; Martin Pettersson; Sinisa Milojevic; [2009]
  Nyckelord :Vindsbostäder Studentbostäder Etagelägenhet Hiss Renovering Installationer Utformning Ekonomi Regler Bidcon;

  Sammanfattning : Bostadsbristen i de tätbebyggda områdena blir idag allt påtagligare och studenter är oftast de som drabbas hårdast. Byggandet av nya bostäder pågår runt om i landet men med alldeles för långsam tillväxt. I städerna minskar de centralt belägna markreserverna och ny bebyggelse förläggs allt längre från stadskärnorna. LÄS MER

 3. 18. Utformning av kurskompendium för en gymnasiekurs i byggteknik

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Daniel Ekholm; [2009]
  Nyckelord :Byggfysik; byggteknik; husbyggnadsteknik; gymnasiekurs; villa; konstruktion; fukt; värme;

  Sammanfattning : Teknikprogrammet på Ållebergsgymnasiet i Falköping blir mer och mer populärt samtidigt som det kommer att saknas utbildade ingenjörer. Därför väljer Ållebergsgymnasiet att satsa på en ny kurs i byggteknik och samtidigt ta in fler elever till Teknikprogrammet. LÄS MER

 4. 19. Underhållsplan för maskinhallarna PM 51, 52 och 53 på Bravikens pappersbruk

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Institutionen för teknik och naturvetenskap

  Författare :Erika Söderlund; [2004]
  Nyckelord :Construction engineering; Underhåll; underhållsplan; industri; Byggnadsteknik;

  Sammanfattning : I det här arbetet har jag gjort en del av en underhållsplan för maskinhallarna PM 51, PM 52 och PM 53 på Bravikens pappersbruk för en ettårs-, femårs- och tioårsperiod. I underhållsplanen har jag tagit fram var skadan är, vad som är skadat, placeringen, omfattningen av skadan, åtgärderna och kostnadsförslag från NCC och Ivarsson&Brink Byggnads AB. LÄS MER