Sökning: "byggnadsteknik tak"

Visar resultat 6 - 10 av 19 uppsatser innehållade orden byggnadsteknik tak.

 1. 6. Täta tak : en guide till skadefria takpannetak

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Axel Åström; [2017]
  Nyckelord :takpannor byggnadsskador underlagstak genomföringar;

  Sammanfattning : I undersökningar av byggnadsskador visar sig takskador vara ett av de vanligaste förekommande problemen. Taktäckning med takpannor är det vanligaste i det Svenska  byggbeståndet. Arbetet är utfört med en litteraturstudie, fallstudie av nio skaderapporter ifrån Anticimex samt sju dokumenterade rivningar av tak i mälardalen. LÄS MER

 2. 7. Utformning av tak och möjligheter med automation av takstolstillverkning i trä

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Gustav Halldén; Emelie Örtenblad; [2016]
  Nyckelord :Parametric design; roof truss manufacturing; design; roof; automation; Parametrisk design; takstolstillverkning; trä; optimering; utformning; tak; takkonstruktioner; automation;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this work is to increase the possibilities of designing building components for specific demands to increase the building’s value, and to investigate how the possibilities can be affected by automating the production process.Method: The theoretical framework, which this study is based on, was collected using literature studies and was thereafter combined with the empirics, which were retrieved from qualitative methods as interviews and planned observations. LÄS MER

 3. 8. Dimensionering av ett småskaligt säsongsvärmelager till uppvärmning av ett växthus

  Master-uppsats, KTH/Byggnadsteknik

  Författare :Daniel Svensson; [2016]
  Nyckelord :värmelager; marklager; säsongsvärmelager; solfångare; solenergi; växthus;

  Sammanfattning : Detta examensarbete utreder om det är möjligt att värma upp en planerad växthusutbyggnad av en 1,5-plans villa i Skåre utanför Karlstad. Uppvärmningen av växthuset ska ske enbart med värme från ett säsongsvärmelager, i form av ett markvärmelager. Värmelagret ska värmas upp med hjälp av solfångare som placeras på husets tak. LÄS MER

 4. 9. Dagvattenhantering inom starkt hårdgjord radhustomt med jord av begränsade infiltrationsegenskaper.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Rickard Andersson; [2016]
  Nyckelord :Local disposal of stormwater; LOD; Countervailing magazine; crush magazine; cartridge magazines; pipe magazine; rain garden; paved areas; row house site.; Lokalt Omhändertagande av Dagvatten; LOD; utjämningsmagasin; krossmagasin; kassettmagasin; rörmagasin; raingarden; hårdgjord yta; radhustomt.;

  Sammanfattning : Syfte: Problemet med hårdgjorda ytor, som exempelvis asfalt och tak, är att de inte absorberar dagvattnet tillräckligt. Vidare leder detta till att gräsytor och andra absorberande ytor runt omkring måste ta hand om det dagvatten som inte de hårdgjorda ytorna kan tillvarata. LÄS MER

 5. 10. Ovidkommande dagvatten i spillvattenledningar - En fallstudie av dagvattenhantering i ett bostadsområde i Hok

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

  Författare :Josef El Masry; Miher Alkazragi; [2015]
  Nyckelord :Downpipes; green roofs; Hok; leakage; local disposal of storm water; overload; roof runoff; storm water; waste water; Dagvatten; gröna tak; Hok; inläckage; LOD; spillvatten; stuprör; takavvattning; överbelastning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER