Sökning: "byggplatsdirektivet"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet byggplatsdirektivet.

  1. 1. IMPLEMENTERING AV ARBETSMILJÖLAGENS ÄNDRINGAR, GÄLLANDE FRÅN 090101, PÅ BYGGARBETSPLATSER

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Byggnadsteknik

    Författare :Frida Nilsson; Kristina Andersson; Amanda Gustafsson; [2009]
    Nyckelord :Arbetsmiljö; byggarbetsmiljösamordnare; uppdragstagare; arbetsmiljölagen; Arbetsmiljöverket.;

    Sammanfattning : In the EU there are EC Directives that Member States of EU should follow. Sweden has undertaken to transpose EC Directives regarding the working environment to Swedish Provisions.  In 4 April 2006, the European Commission had some criticism against the Swedish implementation of the Construction Sites Directive. LÄS MER