Sökning: "byggprocess om hus"

Visar resultat 1 - 5 av 11 uppsatser innehållade orden byggprocess om hus.

 1. 1. Från Polishus till Bostäder : En Fallstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Alice Wällersten; [2022]
  Nyckelord :Sustainable renovation process; sustainability; real estate; Hållbar byggprocess; Hållbarhet; Fastigheter;

  Sammanfattning : Hållbart byggande är någonting som börjar bli mer aktuellt inom fastighets- och byggbranschen. Att ta tillvara på redan existerande byggnadsmaterial, ta tillvara på kulturvärden och anpassa sig efter det hus man har framför sig är någonting som börjar bli mer och mer självklart för alla parter. LÄS MER

 2. 2. Effektivisering av byggprocessen med hjälp av lean : En fallstudie på ett företag med prefabricerat byggande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Eman Alhajjaj; Marvin Sanchez; [2022]
  Nyckelord :Byggnadsteknik; Effektivisering; Lean; Prefabricerade; Modulhus; Konstruktion; Byggprocess; Eliminering; The Toyota Way; Lean principer.;

  Sammanfattning : The increasing housing shortage occurring in society has for a long time created a great need to build housing quickly and cost-effectively. This has led to more and more industrialization of its building process, where housing is manufactured in modular form in the factory. LÄS MER

 3. 3. Jämförelse av klimatpåverkan från industriellt producerade och traditionellt platsbyggda flerbostadshus

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Kling Anton; [2021]
  Nyckelord :LCA; Klimatpåverkan; Industriellt byggande;

  Sammanfattning : COMPARISION OF CLIMATE IMPACT FROM INDUSTIALLY PRODUCED AND TRADITIONALLY SITE-BUILT APARTMENT BUILDINGS  Greenhouse gas emissions is a global problem that is causing climate change on our planet. In Sweden, the construction and real estate sector accounts for about 21% of the total emissions. LÄS MER

 4. 4. Effektivare mark- och anläggningsarbeten genom industriella processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Gårdemyr; [2018]
  Nyckelord :Industriellt byggande; industrialiserat byggande; industriellt husbyggande; industriellt anläggningsbyggande; effektivitet; ledtid; verksamhetsstrategier; Lean; Toyota Production System; The Toyota Way; icke värdeskapande aktiviteter; samarbetsavtal; tidiga skeden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how today's excavation and foundation work, in a traditional construction process, can change towards a more efficient production with the aim of shortening lead times in the work performed by the contractor. By taking advantage of the benefits and strengths of industrial housing construction, the study intends to respond to if excavation and foundation work can be industrialized and, if so, how such an industrial process affects efficiency and, in the end, lead times. LÄS MER

 5. 5. Kvalitetskontroll av en 3D-modells ärdvda georeferering : Med hjälp av crowdsourcing för insamling av data

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Peter Karlsson; Kalle Friberg; [2017]
  Nyckelord :3D-modell; Crowdsourcing; Fotogrammetri; Agisoft PhotoScan;

  Sammanfattning : Städer och infrastruktur är i ständig utveckling och arbetet att uppdatera befintlig och äldre data blir ett mödosamt och dyrt arbete. Lantmäteriet undersöker möjligheter att effektivisera samhällsprocessen med hjälp av 3D-data. Det är framförallt en lösning på en mer effektiv detaljplanering och byggprocess som önskas. LÄS MER