Sökning: "byggprocess om hus"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden byggprocess om hus.

 1. 1. Effektivare mark- och anläggningsarbeten genom industriella processer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Andreas Gårdemyr; [2018]
  Nyckelord :Industriellt byggande; industrialiserat byggande; industriellt husbyggande; industriellt anläggningsbyggande; effektivitet; ledtid; verksamhetsstrategier; Lean; Toyota Production System; The Toyota Way; icke värdeskapande aktiviteter; samarbetsavtal; tidiga skeden; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to investigate how today's excavation and foundation work, in a traditional construction process, can change towards a more efficient production with the aim of shortening lead times in the work performed by the contractor. By taking advantage of the benefits and strengths of industrial housing construction, the study intends to respond to if excavation and foundation work can be industrialized and, if so, how such an industrial process affects efficiency and, in the end, lead times. LÄS MER

 2. 2. Kvalitetskontroll av en 3D-modells ärdvda georeferering : Med hjälp av crowdsourcing för insamling av data

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :Peter Karlsson; Kalle Friberg; [2017]
  Nyckelord :3D-modell; Crowdsourcing; Fotogrammetri; Agisoft PhotoScan;

  Sammanfattning : Städer och infrastruktur är i ständig utveckling och arbetet att uppdatera befintlig och äldre data blir ett mödosamt och dyrt arbete. Lantmäteriet undersöker möjligheter att effektivisera samhällsprocessen med hjälp av 3D-data. Det är framförallt en lösning på en mer effektiv detaljplanering och byggprocess som önskas. LÄS MER

 3. 3. BIM i produktion - Var står vi idag?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Isabell Magnusson; [2017]
  Nyckelord :BIM; Byggnadsinformationsmodellering; implementering; 3D; kollisionskontroll; samordning; visualisering; detaljeringsgrad; utbildning; ekonomi; tid; intresse.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Examensarbetet kartlägger hur BIM i dagsläget används ute på arbetsplatserna samt vad det är som behöver förändras för ett ökat och mer effektivt användande av BIM i produktion. Studien visar att man snarare arbetar med 3D än med BIM, då modellen har ett ytterst begränsat eller obefintligt informationsinnehåll. LÄS MER

 4. 4. Kv. Draken : En studie i kostnadseffektivt byggande

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur; KTH/Arkitektur

  Författare :Oskar Åström; Max Fröderberg; [2013]
  Nyckelord :residential building; apartment building; cost efficiency in building; container; Stadshagen; Stockholm; segregation; rental apartments; rents; volume elements; access balconies; prefabrication; housing policy; rational construction; bostadshus; hyreshus; kostnadseffektivt byggande; container; Stadshagen; Stockholm; segregation; hyresrätter; hyror; volymelement; loftgångar; prefabrikation; bostadspolitik; elementhus; loftgångshus; rationellt byggande;

  Sammanfattning : Den bostadspolitik som förts de senaste två decennierna har gett oss en alltmer segregerad stadskärna i Stockholm. Byggsubventionernas avveckling på 90-talet har lett till en historiskt låg byggtakt och ett byggande som ensidigt riktat sig till resursstarka grupper i samhället. LÄS MER

 5. 5. Urbana enbostadhus och inkluderande byggande : Om planering av varierade stadsrum och möjligheterna för privatpersoner och små aktörer att delta i ett marknadsstyrt bostadsbyggande

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsvetenskap

  Författare :Svante Guterstam; [2011]
  Nyckelord :Townhouses; stadsradhus; urbana enbostadshus; inkluderande byggande; variation;

  Sammanfattning : Urbana enbostadshus såsom, stadsradhus och townhouses, har på senare år blivit en alltmer populär bebyggelsetyp hos såväl efterfrågan som utbud på bostadsmarknaden. Denna typologi härstammar i traditionella urbana strukturer och har en hög grad av arkitektonisk variation som ett resultat av att många olika aktörer varit involverade i byggandet. LÄS MER