Sökning: "byggprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 116 uppsatser innehållade ordet byggprocess.

 1. 1. Byggherrens nytta av god bygglogistik

  Master-uppsats, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jakob Dybjer; [2020]
  Nyckelord :Byggherre; Bygglogistik; Drivkrafter; Försörjningskedja; Logistik; Nyttor; Offentliga aktörer; Upphandlingsstrategi; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this master thesis is to investigate the developer’s needs and benefits of managing building logistics at an early stage and understand how the management of construction logistics can influence the choice of procurement strategy. Problem: Today, there is a gray area in the construction industry between the logistics solutions and the needs that the developer must fulfill. LÄS MER

 2. 2. Implementering av BIM-Manual – En riktlinje hur BIM-manualen tillämpas i verkligheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Sanel Alic; Erik Anehov; [2020]
  Nyckelord :BIM-manualer; BIM; samordning; byggprocess; projektering; innovation;

  Sammanfattning : Ett byggprojekt innehåller fyra skeden, förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Projekteringsskedet är hela designprocessen där ritningar och beskrivningar skapas för att sedan kunna bygga och förvalta den tänkta byggnaden. LÄS MER

 3. 3. Kostnadsstyrning i projektering av byggnadsprojekt

  M1-uppsats, Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap; Jönköping University/JTH, Byggnadsteknik och belysningsvetenskap

  Författare :Elis Peterson; Jakob Selling; [2020]
  Nyckelord :Kostnadsstyrning; Projekteringsprocessen; Byggprocess; Projektering; Beställare; Effektivisering;

  Sammanfattning : Syfte: I projekteringen av ett byggprojekt finns flera olika skeden som kan förbättras ur ett ekonomiskt perspektiv för att fler byggprojekt ska bli mer kostnadseffektiva och nå projektbudget. En ineffektiv projektering och arbete med aktiv kostnadsstyrning kan försvåra att slutprodukten uppfyller krav och mål för projektet. LÄS MER

 4. 4. Artificiell intelligens påverkan : En omstrukturering av den digitala aspekten av byggbranschen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Antonio Johnsson Pucic; Patrik Mott; [2020]
  Nyckelord :Artificial Intelligence; Digitalization; Fourth Industrial Revolution; Construction Industry; Artificiell intelligens; Digitalisering; Fjärde industriella revolutionen; Byggbranschen;

  Sammanfattning : Digitalization is taking place at a high rate and is being implemented to a large extent in society, however, the construction industry is showing a digital degree of development that cannot be compared with other technically dependent industries. The construction industry generates large amounts of money and produces a long construction process that also produces high costs and has an impact on the environment. LÄS MER

 5. 5. Implementering av Uppsala kommuns miljömål : En fallstudie rörande klimatpåverkan från byggandet i Rosendal etapp tre

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Sebastian Häger; [2020]
  Nyckelord :byggsektor; miljömål; klimatpåverkan; livscykelanalys; markanvisning; byggprocess;

  Sammanfattning : Världen hotas av ett förändrat klimat och det är av stor vikt att vi människor minskar vår klimatpåverkan. Ungefär tjugo procent av Sveriges klimatpåverkan kommer från byggsektorn. Det gör det till ett område där en förändring måste ske. LÄS MER