Sökning: "byggprocess"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet byggprocess.

 1. 1. Klockstaplar från 1700-talet Konstruktion och byggprocess

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Thomas Andersson; [2020-10-27]
  Nyckelord :Cultural heritage; campanile; bell tower; belfry; 3D model; klockstapel; klocktorn; klockbock; byggnadsvård; konstruktion; resning; byggprocess;

  Sammanfattning : Calling for a church service by bell ringing has a long history in Sweden. In order for the sound to be heard as far as possible, it was most natural to hang them in the church tower. LÄS MER

 2. 2. KULTURARVET SOM HÅLLER ANDAN En undersökning om kommunal kulturmiljöplanering och antikvarisk kompetens

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fredrik Badh; [2020-08-05]
  Nyckelord :Antikvarisk kompetens; Kulturmiljöplanering; Kommun; Byggprocess; Detaljplan;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2020, 180 hpGrundnivå2020:4.... LÄS MER

 3. 3. Grönt spår : ett gestaltningsförslag av Järnvägsverkstädernas grannskapspark

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Lovisa Norlin; [2020]
  Nyckelord :vegetationsdynamik; ruderatmark; strukturrik plantering; vegetationsgestaltning; Järnvägsverkstäderna; grannskapspark;

  Sammanfattning : En förtätning av staden ställer hårda krav på de grönområden som finns, och de förväntas hålla en hög kvalitet av vad gäller såväl rekreation som möjliggörande av biologisk mångfald. Då gröna utemiljöer skapas i staden är det av stor vikt att dessa kan erbjuda rekreativa och ekologiskt intressanta miljöer på såväl kort- som lång sikt. LÄS MER

 4. 4. Inredningsarkitektur i den cirkulära ekonomin : Kvalitets- och hållbarhetsaspekter på inredning i offentlig miljö

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Marika Strömberg; [2020]
  Nyckelord :Cirkulär ekonomi; Inredningsarkitektur; Offentlig inredning; Design; Kvalitet; Kulturarv; Hållbarhet; Koncept; Proposition; Gestaltning; Program; Vårdprogram; Miljöpsykologi; Upphandling;

  Sammanfattning : Uppsatsen utreder sammansatta designmässiga kvaliteter i inredning och hur dessa kan göras mer bestående i den cirkulära ekonomin. Större krav ställs på en återanvändning av produkter. Klimatförändringar kräver att vi bromsar vår konsumtion. LÄS MER

 5. 5. Implementering av BIM-Manual – En riktlinje hur BIM-manualen tillämpas i verkligheten

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS); Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Sanel Alic; Erik Anehov; [2020]
  Nyckelord :BIM-manualer; BIM; samordning; byggprocess; projektering; innovation;

  Sammanfattning : Ett byggprojekt innehåller fyra skeden, förstudie, projektering, produktion och förvaltning. Projekteringsskedet är hela designprocessen där ritningar och beskrivningar skapas för att sedan kunna bygga och förvalta den tänkta byggnaden. LÄS MER