Sökning: "byggprogrammet"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet byggprogrammet.

 1. 1. Att utveckla ett yrkesspråk : En kvalitativ studie på en gymnasieskolas byggprogram

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Julia Dahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Tyst kunskap; Yrkesspråk; Ämnesövergripande;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att undersöka och analysera vilka strategier yrkeslärare använder i undervisningen för att eleverna ska utveckla ett yrkesspråk på gymnasieskolans byggprogram för att få förståelse om hur elevernas yrkesspråk utvecklas i undervisningen. Med utgångspunkt i studiens syfte formulerades två frågeställningar: Vilken betydelse tillskriver yrkeslärare på byggprogrammet att eleverna utvecklar ett yrkesspråk? Vilka metoder eller tillvägagångssätt anser yrkeslärarna på byggprogrammet är värdefulla att använda sig av för att eleverna ska utveckla ett yrkesspråk? Utifrån syfte och frågeställningar genomfördes tre kvalitativa intervjuer och observationer. LÄS MER

 2. 2. Programinfärgning : ”Ger eleverna en förståelse för den verklighet de kommer ut till”

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :Ergonomi; idrott och hälsa; yrkesprogram;

  Sammanfattning : I Sverige idag är det stor andel människor som genom deras yrkesutövande har ont eller har andra besvär med kroppen. Den svenska gymnasieskolan består av tolv yrkesprogram vars syfte är att förbereda eleverna för yrkeslivet. LÄS MER

 3. 3. Att välja på byggprogrammet : Kvinnliga elevers val av inriktning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik

  Författare :Per Å R Hultberg; [2016]
  Nyckelord :Genusperspektiv Flickor Byggprogram Målare Arbetsmiljö;

  Sammanfattning : Den här studien har försökt att klargöra varför kvinnliga elever som sökt till gymnasiets byggprogram, väljer målaryrket istället förändra yrken inom byggsektorn. Studien har skett genom intervjuer med kvinnliga eleverna på en gymnasieskola i Sverige. Intervjuerna har skett med sju stycken elever på gymnasieskolans byggprogram. LÄS MER

 4. 4. Jag skall bara… En kvalitativ studie om maskulinitet och risktagning på byggprogrammet.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Beatrice Isaksson; [2015-12-03]
  Nyckelord :Riskbenägenhet; Genus; Hegemonisk maskulinitet; Kropp; Hälsa; Skolan;

  Sammanfattning : Title: I'm just .. A qualitative study of masculinity and risk-taking on the construction program The purpose: The study aims to study the construction workers' training, i.e. LÄS MER

 5. 5. En öppen skolmiljö. Stänger dörren för kränkningar - en intervjustudie om gymnasieelevers uppfattning om trygghet i skolmiljö

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet

  Författare :Ellen Lindborg; Mathias Spikare; [2014-09-22]
  Nyckelord :gymnasieelever; kränkningar; mobbning; värdegrunder;

  Sammanfattning : Syftet: Syftet med uppsatsen är att få svar på hur kränkning kan se ut på de yrkesinriktade programmen. Hur elever uppfattar kränkningar inom deras program, och hur tycker de att skolan ska agera för att motverka kränkningar. Hur stor del har skolmiljön och könens roll för att motverka kränkningar och mobbning. LÄS MER