Sökning: "byggprojekt kvalitetssäkring"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden byggprojekt kvalitetssäkring.

 1. 1. BIM360 BUILD SOM VERKTYG I VVS-PRODUKTION

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan; Högskolan i Jönköping/Tekniska Högskolan

  Författare :Daniel Svensson; Albin Stark; [2019]
  Nyckelord :Quality assurance; BIM360 Build; Implementation; HVAC production; Digitization; Kvalitetssäkring; BIM360 Build; Implementering; VVS-produktion; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Digitalisering av byggbranschen har ökat succesivt de senaste åren i takt med att nya effektiva BIM-verktyg lanseras på marknaden. Med ny teknik effektiviseras föråldrade metoder och kvalitetssäkringen förbättras. BIM som verktyg i produktionsstadiet är ej lika utpräglat som i andra skeden av ett byggprojekt. LÄS MER

 2. 2. Digital ritningshantering i byggproduktion

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jenny Hadorn; [2018]
  Nyckelord :ritningshantering; change management; byggproduktion; bluebeam; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att kartlägga för- och nackdelarna med den nya digitala ritningshanteringen gentemot den traditionella hanteringen med pappersritningar. Vilka incitament som finns för att motivera den nya arbetsmetoden och om kan det påvisas att det bidrar till en effektivare produktion samt att det ger en ekonomisk fördel. LÄS MER

 3. 3. Möjligheter med ett IoT-baserat system för automatisk datainsamling inom byggindustrin : En fallstudie hos JM AB

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle; Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

  Författare :Yasman Sadat; Kristoffer Wännerdahl; [2017]
  Nyckelord :IoT; automated data collection; construction industry; quality control; process innovation; IoT; automatisk datainsamling; byggindustrin; kvalitetskontroll; kvalitetssäkring; processinnovation;

  Sammanfattning : Den tekniska utvecklingen har möjliggjort ett mer uppkopplat samhälle genom enklare informationstillgång och mer avancerad informationshantering. Den här framfarten har legat till grund för utveckling av samlingsbegreppet Internet of Things, där automatiserade datainsamlingssystem är betydande för insamling av mer kvantitativa datamängder. LÄS MER

 4. 4. Comparison of the assurance of desired quality level for concrete foundations in Sweden and foreign countries

  M1-uppsats, Linköpings universitet/Linköpings universitet/Medie- och InformationsteknikTekniska högskolan

  Författare :Edo Sijaric; [2015]
  Nyckelord :kvalitetssäkring; kvalitetskontroll; betongfundament; byggprocess; internationella projekt;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur kvalitetssäkring av utförandet kan säkerställas i internationella byggprojekt. Även om det svenska företaget ansvarar för detaljutformningen är det oftast lokala entreprenörer, anställda av kunden i det landet där produkten levereras, som utför arbetet vilket försvårar kvalitetssäkring och kvalitetsstyrning. LÄS MER

 5. 5. Arbetsberedningar på NCC : Undersökning om hur arbetsberedningar används som ett verktyg för att effektivisera produktionsprocessen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Sam Baradaran; Amir Al-Wedd; [2015]
  Nyckelord :Arbetsberedningar; planering; förberedelser; erfarenhetsåterföring; kvalitetssäkring; egenkontroller; riskanalys; NCC;

  Sammanfattning : I byggbranschen påverkar planering omkostnader och kvalité vilket gör att det krävs en bra och noggrant planering innan ett byggprojekt påbörjas. Arbetsberedningar är ett planeringsverktyg som används vid genomförandefasen med syfte att effektivisera arbetet. LÄS MER