Sökning: "byggprojektering"

Visar resultat 1 - 5 av 25 uppsatser innehållade ordet byggprojektering.

 1. 1. Teknikkonsulters möjlighet att skapa kundvärde med hjälp av automatisering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Ali Dariab Hossein; [2020]
  Nyckelord :Development idea; automated processes; construction design; customer value.; Utvecklingsidé; automatiserade processer; byggprojektering; kundvärde.;

  Sammanfattning : Studien har genomförts i samarbete med WSP, där WSP har som utvecklingsidé att automatisera vissa processer i projekteringsfasen för att skapa mer kundvärde. Syftet med examensarbetet är att förstå mekanismerna bakom automatisering med stöd från litteraturen och genomföra en inledande marknadsundersökning för att kartlägga vilka utmaningar och önskemål som några utvalda kunder till WSP har gällande automatisering. LÄS MER

 2. 2. Att klimatdeklarera byggnader : En studie om utmaningar och möjligheter med Boverkets förslag på klimatdeklarationer

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Agnes Östberg; Josefin Torgersson; [2020]
  Nyckelord :Material; Klimatpåverkan; Byggprojektering; LCA; Klimatdeklaration; Byggmaterial; Bjälklag; CO2-ekvivalenter;

  Sammanfattning : The increased greenhouse effect is today a global environmental problem that affects all living things on our planet. One fifth of the domestic emissions of greenhouse gases in Sweden originate from the construction and real estate sector. LÄS MER

 3. 3. En granskning av IFC-exporter från Tekla Structures

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Karemsijan Sanna; Maral Kasabian; [2019]
  Nyckelord :BIM; IFC; 3D-model program; Tekla Structures; Solibri Model Checker; Navisworks Manage; BIM; IFC; 3D-modelleringsprogram; Tekla Structures; Solibri Model Checker; Navisworks Manage;

  Sammanfattning : Idag tillämpas BIM (Building Information Modeling) som ett ledande verktyg inom byggprojektering och möjliggör lösningar som är hållbara och optimerade mellan olika discipliner för att effektivt hantera informationsflöden. Vid överföring av data mellan programvaror används ett neutralt filformat, IFC (Industry Foundation Classes). LÄS MER

 4. 4. Kvalitetssäkring vid leverans av IFC-modell : Vid export från Tekla Structures och Revit

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Zhiar Rashid; Hawar Rustum; [2019]
  Nyckelord :IFC; kvalitetssäkring; byggnadsprojektering; Tekla Structures; Revit; Solibri Model Checker; 3D-modell; granskning;

  Sammanfattning : Användning av olika BIM-verktyg blir allt mer frekvent inom byggsektorn. Informationsutbyte av 3D-modeller mellan projektets olika aktörer sker kontinuerligt under projekteringsskedet. Eftersom olika aktörer använder sig av olika programvaror behövs det ett öppet filformat för leverans av 3D-modeller. LÄS MER

 5. 5. Armering i pålfundament : Effektivare byggprojektering med grafisk programmering

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :August Schmied; Moa Strömberg; [2019]
  Nyckelord :Parametric Design; Visual Programming; Dynamo; Reinforcement rebar ; Pile Caps; Strut and Tie Model; Autodesk Revit; Structural Design; Parametrisk design; Grafisk programmering; Dynamo; Armering; Pålfundament; Fackverksmodellen; Autodesk Revit; Byggprojektering;

  Sammanfattning : En stor del av projekteringsskedet är framtagandet av bygghandlingar, främst ritningar i 2D. En modernare metod är istället att samla all information om ett byggnadsprojekt i en samordnad 3D-modell, så kallad BIM-modell. LÄS MER