Sökning: "byggsystem"

Visar resultat 1 - 5 av 51 uppsatser innehållade ordet byggsystem.

 1. 1. Beslutsmodell för utvärdering av byggsystem : En fallstudie av beslutsmodeller för val av stomsystem på JM

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Charlotte Jakobsson; [2020]
  Nyckelord :Decision model; Multi-criteria decision analysis; Building system; Multi-dwelling timber building; Uncertainty and equivocality; Beslutsmodell; Multikriterieanalys; Byggsystem; Flerbostadshus i trä; Osäkerhet och tvetydighet;

  Sammanfattning : Flerbostadshus i trä blir alltmer vanliga på den svenska marknaden, men det finns fortfarande osäkerheter och tvetydigheter som gör byggherrar tveksamma. Det finns ett behov av att skapa diskussions- och beslutsunderlag som kan användas vid implementering av nya byggsystem. LÄS MER

 2. 2. Användning av 5D-BIM för planering av både industriellt och traditionellt byggande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Joel Aho; [2020]
  Nyckelord :BIM; 5-D BIM; VDC; Produktionsplanering; Produktionskalkyl;

  Sammanfattning : BIM – Building information modelling används idag av bl.a. arkitekter, konstruktörer,entreprenörer och fastighetsägare. BIM är ett verktyg där en 3D-modell av projektet kan användassom informationskälla. LÄS MER

 3. 3. Stabilisation of higher wooden houses in volume building technology

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Konstruktionsteknik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi

  Författare :Ebba Gipperth; [2020]
  Nyckelord :Volume building technology; Timber; Horizontal stabilisation; Shear walls; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Byggnationen av bostadshus med trästomme har enligt Statistiska centralbyrån ökat med 85% efter den senast lägsta uppmätningen 2011. Statistiska centralbyrån menar också att det är bostadshus bestående av 4-8 våningar som byggs mest i Sverige idag. LÄS MER

 4. 4. Arkitektoniska konsekvenser av en utveckling mot industriellt träbyggande inom bostadsarkitekturen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Axel Stolt; [2019]
  Nyckelord :Arts and Architecture;

  Sammanfattning : De ekonomiska, logistiska och realpolitiska ramar som byggandet utgår ifrån är inte alltid en utgångspunkt i våra projekt som arkitekter. Istället möter de dessa ramar på vägen mot förverkligande, och tvingas omformas, ibland utan arkitektens medverkan, för att passera igenom. LÄS MER

 5. 5. På vilket sätt påverkar demonteringsbara byggnationer byggbranschen?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Anna Kryvoruchko; Marah Özacar; [2019]
  Nyckelord :design for deconstruction; design for disassembly; projektering för demontering; återanvändning; återvinning; hållbart byggande; circulär modell; återbruk;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsatts behandlar hur demonteringsbara byggnationer påverkar byggbranschen. Syftet är att ta reda på totalentreprenörernas syn på Design for Deconstruction (DfD), eller som det kallas på svenska projektering för demontering, i den svenska byggsektorn. LÄS MER