Sökning: "byggteknik med arkitektur"

Visar resultat 1 - 5 av 165 uppsatser innehållade orden byggteknik med arkitektur.

 1. 1. Amfibiska hus : möjligheter och utmaningar att nyttja byggtekniken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Hanna Gradén Svedlund; [2020]
  Nyckelord :Amphibious buildings; floating construction; sustainable architecture; amphibious retrofit; flood-proof construction; Amfibiska hus; översvämningssäker byggteknik; Amfibisk ombyggnation; flytande konstruktion; hållbar arkitektur; amfibiska byggnader; hållbart byggande;

  Sammanfattning : Climate change will increase the risk of floods from storms and rising sea levels in many countries with coasts, seas and rivers. In Sweden, climate change is going to affect the intensity and frequency of precipitation which, together with rising sea levels, will result in more floods in the future. LÄS MER

 2. 2. Jämförelse av olika fuktmodeller för dimensionering av KL-trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Joel Andersson; [2020]
  Nyckelord :CLT; moisture; Eurocode 5; weather protection; service classes; load-duration classes; design; KL-trä; fukt; Eurokod 5; klimatklass; lastvarighetsklass; väderskydd; dimensionering;

  Sammanfattning : Byggnader konstruerade av KL-trä har blivit allt vanligare i Sverige och i resten av världen de senaste 20 åren. Trä är en förnyelsebar resurs och materialet tillåter varierad arkitektur. Eftersom trä är ett hygroskopiskt material finns det risker med att utsätta konstruktionen för nederbörd. LÄS MER

 3. 3. Rätt byggnad på rätt plats : Fysisk planer för mindre kommuner

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Frida Karlsson; Jonna Jansson; [2020]
  Nyckelord :: Gestaltning; fysisk planering; Bostadsområde; Våtmark; Arkitektur; Buller; Grönområde.;

  Sammanfattning : Vid fysisk planering förekommer ofta omständigheter under planeringens gång. Området Sköldstavägen beläget i Alvesta är idag en produktionsskog men ska bebyggas med bostäder. Med detta område följer tre omständigheter. Våtmark, närliggande arkitektoniska aspekter och buller från kommande verksamheter i närheten av platsen. LÄS MER

 4. 4. Collective Housing From a Sustainable Perspective : An Investigative Work Within Architecture

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Sörman Joel; Jacob Stjerngren; [2020]
  Nyckelord :Environment; Housing; Building; Architecture; Collective; Sustainable; Design; Sustainability; Social; Ecological; Economical; Sharing; Apartment; Apartments; Kollektiv; Boende; Kollektivboende; Kollektivhus; Miljö; Bostäder; Byggnad; Arkitektur; Kollektivt; Design; Hållbarhet; Socialt; Ekologiskt; Ekonomiskt; Delning; Lägenhet; Lägenheter;

  Sammanfattning : The purpose of this work has been to investigate how housing can be designed to be more sustainable and to design a sustainable collective housing based on the information obtained through this work. The concept of sustainability in this report has been divided into two main aspects: ecological and social sustainability. LÄS MER

 5. 5. Riskerna med framförande av maskiner i byggbranschen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Installations- och klimatiseringslära; Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsfysik; Lunds universitet/Institutionen för bygg- och miljöteknologi; Lunds universitet/Institutionen för byggvetenskaper

  Författare :Daniel Andersson; Christopher Karlsson; [2020]
  Nyckelord :Construction Machines; Risks; Machine drivers; accidents; work saftey; working evironment; Bygg- och anläggningsmaskinsförare; risker; olyckor; arbetssäkerhet; arbetsmiljö.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Background: In the construction industry a total 1470 accidents occurred 2018 where some of them also led to fatal outcome (Arbetsmiljöverket, 2018). The qualification to be a construction machine operator are both long and thorough and will give the operator the prerequisites to convey the construction machine in a safe way on different construction sites. LÄS MER