Sökning: "byggteknik"

Visar resultat 1 - 5 av 1386 uppsatser innehållade ordet byggteknik.

 1. 1. Energioptimering av VVS-system : Energibesparingsåtgärder och arbetsmetoder för att minska inköpt energi

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Jonas Wallin; Gustav Dahlqvist-Sjöberg; [2019]
  Nyckelord :Energy optimization; energy saving measurements.; Energioptimering; fjärrvärme; fjärrkyla; energibesparing; värmepump; värmeåtervinning.;

  Sammanfattning : Akademiska Hus AB är ett statligt ägt fastighetsbolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för utbildning, forskning och studentbostäder. Ett av deras energimål är att halvera mängden inköpt energi till år 2025 med startår 2000. LÄS MER

 2. 2. Momentinspänning av konsolbalkar i limträ och korslimmat trä : En jämförelse mellan två semistyva förband

  M1-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik; Karlstads universitet/Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik

  Författare :Daniel Oregren; Mårten Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Momentinspänning; korslimmat; limträ; semistyv; förband; träförband; balkong;

  Sammanfattning : En vital del att ta hänsyn till i lastbärande stommar i trä är knutpunkterna där olika typer av förband sammanfogar två eller flera träelement. Dessa knutpunkter tenderar att vara svagare än de träelement som sammanfogas, vilket innebär att stor vikt behöver läggas på utformning av dessa knutpunkter. LÄS MER

 3. 3. Orsaker till och möjligheter att minska spill av gipsskivor i byggprocessen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Joakim Dalstrand; Bas van der Meer; [2019]
  Nyckelord :Byggbranschen; Byggprocessen; Gips; Gipsskiva; Kommunikation; LPP - Löses på plats; Spill.;

  Sammanfattning : The construction industry is facing challenges when it comes to increased costs, defective timetables and inadequate material handling. The purpose of the study is to highlight and propose possible improvements to the process of using plasterboards in the construction industry. LÄS MER

 4. 4. Resurseffektivisering med hjälp av nyckeltal : En studie om effektivisering med hjälp av nyckeltal för anbudsprocessen med erfarenhetsåterkoppling från tidigare färdigställda projekt

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Daniel Enkulla; Marcus Karlsson; [2019]
  Nyckelord :key ratios; tender optimization; experience feedback; resource efficiency; construction planning; nyckeltal; anbudsoptimering; erfarenhetsåterkoppling; resurseffektivisering; projektering;

  Sammanfattning : Att bedöma hur mycket resurser man ska lägga på ett uppdrag är inte alltid lätt. Det finns åtskilliga metoder att på ett kvalificerat sätt ställa upp ett anbud och en prognos på vad uppdraget kommer att kosta, en av dessa metoder är erfarenhetsåterkoppling. LÄS MER

 5. 5. Kostnadsanalys av investering i en fjärrvärmeackumulator : Ett underlag för beslut om utökade lagringsmöjligheter vid Bomhus Energi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Byggteknik

  Författare :David Svedinger; [2019]
  Nyckelord :fjärrvärme; värmelagring; ackumulator; återbetalningstid;

  Sammanfattning : The district heating system of Gävle will within a few years likely undergo changing routines in production and a rising demand for heat, which will increase the need for flexibility and availability in the production units. It is therefore relevant to study the economic potential of installing a thermal storage at the largest production unit in the system; Bomhus Energi. LÄS MER