Sökning: "byråkrat"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade ordet byråkrat.

 1. 1. Den gode byråkraten – Byråkratisk etik i en demokratisk stat

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Kindberg; [2019]
  Nyckelord :byråkratisk etik; demokrati; värden; etisk beslutsanalys; rättfärdiga; polyarki; byråkrat; Law and Political Science;

  Sammanfattning : This Bachelor thesis examines the problem of implementation which can arise within the separation of the Swedish parliament and the executive bureaucracies. The question is answered mainly with help from the values presented in Dahl’s theory of democracy (2002) and Lundquist’s theories of bureaucratic ethics (1988 & 1998) together with the Government Offices’ values for civil servants. LÄS MER

 2. 2. HR-strategen i kommunal verksamhet - Byråkrat eller professionell?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Linn Mohlin; Solaleh Khorramshahi; [2018-01-18]
  Nyckelord :Strategic Human Resource; Non-profit Public Organizations; Professions; Bureaucracy;

  Sammanfattning : During the last two decades the HR-function has moved from being operationalto focus more on strategies and business orientation. There are several reasonswhy the HR-function has changed focus, one is that HR has received criticism ofnot contributing to business profits (Cunningham 2016; Pynes 2009). To counterthis criticism Ulrich et al. LÄS MER

 3. 3. Socionomen: en byråkrat eller profession? : Kvalitativ studie av utbildningsinriktningar inom socionomprogrammet under tre olika tidsperioder

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Hilin Mousa Taher; [2018]
  Nyckelord :social worker profession; academization; professionalism; social work education; social work definition; socionomprofession; akademisering; professionalisering; socionomutbildning; definition av socialt arbete;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to study changes in the social work education programs, regarding the topics and themes, in Sweden from three different periods. The study is based on content analyses of education syllabies, and have analysed the results through a knowledge och professional theoretical concept. LÄS MER

 4. 4. Framtidens byråkrat? : En experimentstudie av svenskars attityder gentemot robotbyråkrater

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Samhällsvetenskap

  Författare :Axel Hedenheim; [2018]
  Nyckelord :Robotbyråkrati; robotbyråkrater; byråkrati; automatisering; experimentstudie.;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Makten över styrningen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Oskar Lundgren; Tobias Steen; [2016]
  Nyckelord :Autonomi; Profession; Handlingsutrymme; Handlingsfrihet; Frirum; Närbyråkrat; Status;

  Sammanfattning : Den svenska lärarkåren har under en längre period brottats med problem relaterade till yrkets status. Vad som ger ett yrke status och hur läraryrket kan återfå en hög status i samhället har varit ett återkommande problemområde inom framför allt professionsforskningen. LÄS MER