Sökning: "byråkrati"

Visar resultat 1 - 5 av 184 uppsatser innehållade ordet byråkrati.

 1. 1. Försvarsmaktens personaltjänst i svallvågor : En studie med bäring på medarbetarsamtalet i marinen

  Kandidat-uppsats, ;

  Författare :Patrik Lindgren; Carl Lönnqvist; [2019]
  Nyckelord :staff appraisals; executives; HR-management; bureaucracy; organisational theory; medarbetarsamtal; utvecklingssamtal; chef; Försvarsmakten; byråkrati; organisationsteori;

  Sammanfattning : I svallvågorna efter det senaste decenniets omstruktureringar och omorganisationer har ansvaret för stora delar av innehållet i personaltjänsten inom Försvarsmakten transformerats. Detta är utgångspunkten för vår induktiva studie genom intervjuer av chefer i marinen, deras erfarenheter och förutsättningar i att kunna effektuera medarbetarsamtalets resultat i form av utvecklingsplaner. LÄS MER

 2. 2. "Vad ska man ha all byråkrati till?" - En kvalitativ studie om styrdokument och riktlinjers betydelse för anställda som arbetar i LSS-boenden

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Robin Nordlund; [2019]
  Nyckelord :LSS; Gruppboenden; Brukare; Byråkratisering; Emotionellt arbete; Detaljstyrning och Administration; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna studie riktar sig mot anställda som arbetar i gruppboende som innefattas av Lagen om stöd och service till vissa funktionsnedsatta (LSS). I flera sektorer inom den offentliga sektorn sker det en ökad detaljstyrning och den anställde får ett alltmer omfattande administrativt ansvar. LÄS MER

 3. 3. Insatser för unga lagöverträdare i Sverige : Vilka påverkande insatser används och varför?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Kriminologi; Högskolan i Gävle/Kriminologi

  Författare :Liselott Rudh; Eva-Catarina Krigare; [2019]
  Nyckelord :Delinquent Bureaucracy Treatment effects Influential arrangements; Unga lagöverträdare Påverkansprogram Evidens Byråkrati;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to find out if the influential arrangements that is given to convicted delinquents between 15-17 years old is practised because they have evidence or if it is based on other grounds. The research questions were answered with the help of a questionnaire and interviews. LÄS MER

 4. 4. EU:s handel med utsläppsrätter i svenska verksamheter: Hur påverkar EU:s lagstiftning om koldioxidutsläppsrätter olika industriverksamheter i Sverige?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Ellen Lilja; Lisa Persson; [2019]
  Nyckelord :EU-lagstiftning; Utsläppsrätt; Cap-and-trade; Klimatpåverkan;

  Sammanfattning : Uppsatsen omfattar EU:s handel med utsläppsrätter och hur denna typ av lagstiftning påverkar företag inom olika industriella verksamheter. Genom en kvalitativ enkätstudie tillfrågades olika företag varav tre stora och två mindre inom verksamheterna järn- och stålindustrin, mineralindustrin samt metallindustrin. LÄS MER

 5. 5. Lednings- och styrningsperspektiv inom en postbyråkratisk organisation? : En fallstudie på Forsen projekt inom projekt- och byggledningsbranschen

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Linus Nivelius; Rasmus Frisk Silvferplatz; [2019]
  Nyckelord :Post bureaucracy; Organization; Management; Bureaucracy; Freedom; Neo bureaucracy; Project management; Leadership; Postbyråkrati; Organisation; Styrning; Byråkrati; Frihet; Neobyråkrati; Projektledning; Ledarskap;

  Sammanfattning : Problem - How does management look within a post bureaucracy, when there is room for freedom under responsibility. Where there is flexibility rather than structure, to promote the creativity of the employees. LÄS MER