Sökning: "byskolor"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet byskolor.

 1. 1. Alla kan vara aktiva om vi är kreativa : En studie om fritidshemmets utemiljö och dess möjligheter och hinder till fysisk aktivitet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap

  Författare :Linnea Hassfjärd; [2016]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; utomhusmiljö; byskola; stadsskola; utformning;

  Sammanfattning : Den här studien undersöker vad det finns för förutsättningar för barn att vara fysiskt aktiv på fritidshemmet. Syftet är att öka kunskapen om hur fritidsverksamheters utomhusmiljö kan stimulera barns fysiska aktivitet samt fritidspedagogers syn på utformningen av utomhusmiljön. LÄS MER

 2. 2. Pedagogik och framtid för landsbygdens skolor

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Marlene Johnsson; [2008]
  Nyckelord :byskolor; elevbrist; landsbygd; nedläggningar; åldersblandat;

  Sammanfattning : I dagsläget läggs många skolor på landsbygden ner. Syftet med examensarbetet har varit att undersöka hur lärare på dessa skolor ser på framtiden för sin skola. I studien finns lärares reflektioner över hur det pedagogiska arbetet särskiljer sig på en landsbygdsskola. LÄS MER