Sökning: "bystanders"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade ordet bystanders.

 1. 1. De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivet

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Afutu Ramadan; [2019]
  Nyckelord :mobbing experiencesDe utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivet Afutu Ramadan Mobbning eller kränkande särbehandling är en företeelse som reflekterar hur den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser uppfattas av medarbetarna. Den psykosociala arbetsmiljön kan generera trivsel och gemenskap eller konflikter och utanförskap. Syfte med studien var att undersöka mobbning på olika arbetsplatser i Sverige; med fokus på stöd; hjälp och eventuella motverkande insatser; samt uppfattning om hur mobbning påverkar hälsan och välbefinnandet. Nio respondenter med olika yrken och från olika delar av Sverige intervjuades. Studiens resultat visade brister i stöd till de utsatta vilket berodde mest på passivt ledarskap; svag gruppdynamik; hög arbetsbelastning och orättvis arbetsfördelning samt brister i förebyggande insatser. Resultaten visade också att de utsatta upplevde påverkan på deras psykiska och fysiska hälsa samt på deras tillvaro. Studien visar att mobbning och kränkande särbehandling existerar i det svenska arbetslivet oavsett individernas yrkeserfarenhet; social; kulturell eller etnisk bakgrund. Keywords: organization grounds; personal grounds; bystanders; mobbing experiences;

  Sammanfattning : De utsattas erfarenheter av mobbning i arbetslivetMobbning eller kränkande särbehandling är en företeelse som reflekterar hur den psykosociala arbetsmiljön på arbetsplatser uppfattas av medarbetarna. Den psykosociala arbetsmiljön kan generera trivsel och gemenskap eller konflikter och utanförskap. LÄS MER

 2. 2. När livräddningsinsatsen blir ett faktum : Livräddarens erfarenhet före, under och efter hjärt- och lungräddningsingripandet 

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Erica Nord; Hanna Callenryd; [2019]
  Nyckelord :Bystanders; erfarenhet; hjärt- och lungräddning; hjärtstopp;

  Sammanfattning : Bakgrund: För personer som drabbas av plötsligt hjärtstopp kan ett tidigt ingripande med hjärt- och lungräddning (HLR) ge ökad chans till överlevnad. Däremot har det identifierats brister i vårdens uppföljning då reaktionerna i samband med HLR varit många vilket påverkat bystanderns upplevelse. LÄS MER

 3. 3. Making and Unmaking a Hero : Aung San Suu Kyi in the News Media

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Astrid Juckenack; [2019]
  Nyckelord :Aung San Suu Kyi; Myanmar; Burma; Rakhine; Rohingya crisis; news media; news framing; gendered mediation; bystander; bystandership; perpetrator; victim; hero; gender; genocide; Southeast Asia;

  Sammanfattning : At the start of this thesis stood the supposition that news media frame issues and actors in ways which convey and underscore particular aspects thereof, and which lead media consumers to think about these issues and actors, and their potential implications and ramifications, in particular ways, including in cases of genocide and mass atrocity. Further, this happens through a gendered lens which ‘others’ women actors. LÄS MER

 4. 4. Inconspicuously foreign: Everyday identity work within the Faroese diaspora in Copenhagen

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Brandur Nolsøe; [2018]
  Nyckelord :Presentation of self; symbolic interactionism; situational ethnicity; impression management; ethnic identity; Social Sciences;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore the identity work of members of the Faroese diaspora in Copenhagen from a sociological perspective. Building on a symbolic interactionist view of social interaction, I explore the strategies of presentation of self in a diasporic environment, in which members adapt their role performances according to ongoing changes to rules of interaction. LÄS MER

 5. 5. British awareness campaigns on domestic violence against women miss opportunity to reframe discourse - Gaps between evidence on underreporting and visual representation of domestic violence

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mélanie De Nagy Köves Hrabar; [2018]
  Nyckelord :domestic violence; underreporting; visual representation; awareness campaigns; discourse analysis;

  Sammanfattning : Domestic violence against women (DVAW) is a global pandemic that affects approximately one in three women living in the United Kingdom. One of the biggest challenges in combating and preventing DVAW is the underreporting of incidences to law-enforcement by victims and the collective silence of bystanders who are aware of the abuse but choose to remain silent (i. LÄS MER