Sökning: "bystanders"

Visar resultat 16 - 20 av 27 uppsatser innehållade ordet bystanders.

 1. 16. EMU's Effect on a Bystanders Trade Margins - The case of Sweden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Isabell Johannesson; [2013]
  Nyckelord :Monetary and Economic currency union; EMU; Eurozone; Euro; Swedish Export; Extensive and Intensive margin; Business and Economics;

  Sammanfattning : This paper characterizes the impact of the adoption of the euro on Swedish export pattern. Present papers present a new method in order to analyze trade patterns by empirically analyze the effects on trade by estimating the changes via the trade margins. LÄS MER

 2. 17. Creating Heroes: The Impact of a Student Union Driven Social Marketing Campaign on University Students' Awareness, Recognition and Willingness to take a stand against Bullying.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Dawood Khan; [2013]
  Nyckelord :Social Marketing; Anti-bullying; Bystanders; 4P s of Social Marketing;

  Sammanfattning : This research examines a student union-driven social marketing campaign intended to combat bullying by impacting bystander's knowledge and attitudes towards bullying at a Public University in Sweden. The campaign was designed and implemented by student volunteers over a period of five months. LÄS MER

 3. 18. Faktorer som påverkar människors vilja att ingripa vid hjärtstopp utanför sjukhus

  Kandidat-uppsats, Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola; Röda Korsets Högskola/Röda Korsets Högskola

  Författare :Fanny Ståhl; Micael Ringblom; [2013]
  Nyckelord :Out-of-hospital Cardiac Arrest; Cardiopulmonary resuscitation; Bystander; Willingness; CPR training; Hjärtstopp utanför sjukhus; Hjärt-lungräddning; Bystander; Vilja; HLR-utbildning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Dödligheten vid hjärtstopp utanför sjukhus är hög och endast några få procent av de som drabbas räddas till livet. Tidig behandling är en avgörande faktor för överlevnad. Överlevnaden kan ökas markant av att människor på platsen, bystanders, ingriper med hjärt-lungräddning (HLR). LÄS MER

 4. 19. Att stå utanför en konflikt på arbetsplatsen : hur påverkas en utanförstående av konflikter mellan arbetskamrater?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Ida Holmström; Katharina Jonestrand; [2012]
  Nyckelord :Conflict; bystander; workplace; effects of conflict; colleagues; Konflikt; utanförstående; arbetsplats; konfliktpåverkan; medarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur en utanförstående upplever, påverkas av, och hanterar en konflikt mellan arbetskamrater på arbetsplatsen. En kvalitativ studie med öppna intervjuer genomfördes med åtta deltagare. Data analyserades med induktiv tematisk analys. LÄS MER

 5. 20. Berättelser inifrån : En jämförande undersökning av vittnesutsagor om massakrer från två städer i sydöstra Turkiet 1915-1919.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :George Gorgis; [2010]
  Nyckelord :Witness statements; genocide 1915; nationality; position; religious affiliation; ethnicity; Vittnesutsagor; folkmordet 1915; nationalitet; position religiös tillhörighet; etnicitet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and compare narrations by five witnesses, who has written about atrocities against Christians from 1915 to 1919 in what is today south-eastern Turkey, but what was then the Ottoman Empire. I have focused on how the roles of perpetrators, victims, spectators and protectors are featured in the witness narrations. LÄS MER