Sökning: "bystanders"

Visar resultat 21 - 25 av 29 uppsatser innehållade ordet bystanders.

 1. 21. Att stå utanför en konflikt på arbetsplatsen : hur påverkas en utanförstående av konflikter mellan arbetskamrater?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv; Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Ida Holmström; Katharina Jonestrand; [2012]
  Nyckelord :Conflict; bystander; workplace; effects of conflict; colleagues; Konflikt; utanförstående; arbetsplats; konfliktpåverkan; medarbetare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att ta reda på hur en utanförstående upplever, påverkas av, och hanterar en konflikt mellan arbetskamrater på arbetsplatsen. En kvalitativ studie med öppna intervjuer genomfördes med åtta deltagare. Data analyserades med induktiv tematisk analys. LÄS MER

 2. 22. Berättelser inifrån : En jämförande undersökning av vittnesutsagor om massakrer från två städer i sydöstra Turkiet 1915-1919.

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

  Författare :George Gorgis; [2010]
  Nyckelord :Witness statements; genocide 1915; nationality; position; religious affiliation; ethnicity; Vittnesutsagor; folkmordet 1915; nationalitet; position religiös tillhörighet; etnicitet;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and compare narrations by five witnesses, who has written about atrocities against Christians from 1915 to 1919 in what is today south-eastern Turkey, but what was then the Ottoman Empire. I have focused on how the roles of perpetrators, victims, spectators and protectors are featured in the witness narrations. LÄS MER

 3. 23. Barn och ungdomars upplevelser och behov av stöd då de kommer i kontakt med mobbning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Annelie Pettersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Abstract The aim of this study was to investigate the reason why students contact adults if they are involved in any kind of bullying, what support they had received and wished for, as well as to investigate why student don’t contact adults. About of 150 students, 50 girls and 56 boys (70%) had experienced bullying of different kinds; some had more than one kind of experience. LÄS MER

 4. 24. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av ofria luftvägar prehospitalt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Staffan Helmersson; Andreas Danielsson; [2010]
  Nyckelord :luftväg; prehospital; sjuksköterska; upplevelse; airway; prehospital; nurse; experience;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore nurses' experiences of obstructed airways in the prehospital work.A qualitative interview study with a descriptive and explorative design was used. LÄS MER

 5. 25. Branding Innovation : How to successfully build the brand of a regional innovation system

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Kajsa Linnarsson; [2009]
  Nyckelord :innovation system; branding; cluster; regional;

  Sammanfattning : Around the world, regions are developing their knowledge-based assets in order to stay competitive in today's global economy. Europe alone is home to more than a thousand cluster initiatives. There are an overwhelming number of innovative regions and "valleys" competing to become the place to live and do business within a particular field. LÄS MER