Sökning: "bystanders"

Visar resultat 21 - 25 av 27 uppsatser innehållade ordet bystanders.

 1. 21. Barn och ungdomars upplevelser och behov av stöd då de kommer i kontakt med mobbning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Gävle/Akademin för hälsa och arbetsliv

  Författare :Annelie Pettersson; [2010]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractThe aim of this study was to investigate the reason why students contact adults if they are involved in any kind of bullying, what support they had received and wished for, as well as to investigate why student don’t contact adults. About of 150 students, 50 girls and 56 boys (70%) had experienced bullying of different kinds; some had more than one kind of experience. LÄS MER

 2. 22. Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter av ofria luftvägar prehospitalt

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Staffan Helmersson; Andreas Danielsson; [2010]
  Nyckelord :luftväg; prehospital; sjuksköterska; upplevelse; airway; prehospital; nurse; experience;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore nurses' experiences of obstructed airways in the prehospital work.A qualitative interview study with a descriptive and explorative design was used. LÄS MER

 3. 23. Branding Innovation : How to successfully build the brand of a regional innovation system

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Institutionen för ekonomi

  Författare :Kajsa Linnarsson; [2009]
  Nyckelord :innovation system; branding; cluster; regional;

  Sammanfattning : Around the world, regions are developing their knowledge-based assets in order to stay competitive in today's global economy. Europe alone is home to more than a thousand cluster initiatives. There are an overwhelming number of innovative regions and "valleys" competing to become the place to live and do business within a particular field. LÄS MER

 4. 24. Närstående – vänner eller fiender, deltagare eller åskådare? Litteraturstudie över relationen mellan sjuksköterskor och närstående

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Ann-Marie Floberg; Emma Hedman; [2007-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har patienten varit i fokus i omvårdnaden. Med de senaste årens nedskärningar inom vården med allt kortare vårdtider som följd, vårdas gamla och sjuka alltmer i hemmet och på boenden. LÄS MER

 5. 25. Factors influencing bystanders to start cardiopulmonary resuscitation out-of-hospitalFaktorer som har betydelse för om bystanders påbörjar hjärtlungräddning utanför sjukhus – en litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper; Högskolan Kristianstad/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Jennie Jönsson; Christel Lorenz; [2007]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Objective: The out-of-hospital cardiac-arrest incidence in Sweden averages about 10 000 a year. Whether the victim will survive or not is dependent upon rapid actions according to the chain of survival – early alarm, early CPR, early defibrillation and early medical treatment. LÄS MER