Sökning: "bystanders"

Visar resultat 6 - 10 av 27 uppsatser innehållade ordet bystanders.

 1. 6. I åskådarens sfär - Mellanstadielärares perspektiv på mobbning i skolmiljö

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hanna Winberg; Viktor Cortes; [2018]
  Nyckelord :The Bystander Effect; Mellanstadielärare; Elever; Skolmobbning; Åskådare;

  Sammanfattning : Detta examensarbete ämnar undersöka den roll och påverkan elever som är åskådare till mobbning i skolmiljö har, utifrån teorin The Bystander Effect. Utgångspunkten är mellanstadielärares berättelser om, erfarenheter och upplevelser av mobbning mellan elever med ett särskilt fokus på de som är åskådare. LÄS MER

 2. 7. Collective identity and the role of emotions in discourse framing by social movement organisations : the Taranto case study

  Master-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Camille Emma Rinaldi; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Social movements and the drive for social justice have been on the rise for decades. Social movement studies are accustomed to separate rationality from emotion, and relegate feelings in a subordinate position. LÄS MER

 3. 8. Impact of the other bystander’s likelihood of helping on the global Bystander Effect

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Nationalekonomiska institutionen

  Författare :Jessica Zoller; [2017]
  Nyckelord :perceived likelihood of helping; helping game; Bystander Effect; other bystander s influence; Business and Economics;

  Sammanfattning : When a victim is in need, people are less likely to help when there are other persons present. In general, this means that the probability of helping decreases in negative correlation to the number of bystanders affected. In social psychology literature, researchers refer to this phenomenon as the individual Bystander Effect. LÄS MER

 4. 9. Internal CSR Support: From Bystanders to Ambassadors

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Christin Thier; Ebba Rading Heyman; [2017]
  Nyckelord :Corporate Social Responsibility CSR ; CSR Support; Employee Support; Awareness; Perceived Fit; Organizational Identification; Personal Relevance; Job Satisfaction; CSR Training; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate how employees understand and support their employer’s internal CSR agenda and communication. In order to do this, we answer three research questions: How can employees be segmented into different groups regarding CSR support? How do employees who are supportive of a company’s CSR agenda differ from less supportive employees? How can an understanding of differences in employees’ CSR support be used to improve internal CSR support? Design/Methodology/Approach: This cross-sectional study collected primary data through a survey, targeting employees of a chosen retail company. LÄS MER

 5. 10. "De kunde inte se vad jag såg" - En kvalitativ studie av föreställningar om mobbning i skolan.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sebastian Sjöfors; [2017]
  Nyckelord :bullying; victimization; violation; exclusion; school; bully; victim; conceptions; subjectivity; mobbning; skola; kränkning; utfrysning; mobbare; offer; utsatthet; föreställningar; subjektivitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of the study was to achieve a deepened understanding for the ideas and conceptions of bullying in a school environment. Semi-structured interviews were conducted with two groups of participants, one group made up of select individuals with experiences of school victimization and one group made up of select individuals lacking those same experiences. LÄS MER