Sökning: "byta kropp"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade orden byta kropp.

 1. 1. Modelling conversion of adult skin cells to neurons

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för astronomi och teoretisk fysik; Lunds universitet/Beräkningsbiologi och biologisk fysik

  Författare :Viktor Drugge; [2018]
  Nyckelord :Human adult fibroblast; Neuron; Neural conversion; Transdifferentiation; Direct reprogramming; Direct lineage conversion; Simulation; Regulatory gene network; Gene network topology; Gene circuit; Gene dynamics; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : Scientists are now able to directly convert one somatic cell type into another using a procedure known as direct lineage reprogramming or transdifferentiation. In this procedure, transcription factors which are important for initiating a rewriting of the gene expressions are introduced in the cell. LÄS MER

 2. 2. Omklädningsrummet : En studie om elevers uppfattning om miljön i omklädningsrummet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Sofian El Bajdi; [2018]
  Nyckelord :Dusch; kropp; omklädningsrum; kränkande behandling;

  Sammanfattning : Sammanfattning Syfte och frågeställningar Syftet med denna undersökning är att ta reda på vad elever i årskurs 7-9 har för åsikter om miljön i omklädningsrummet som används i samband med idrott och hälsa samt vilka faktorer som gör att vissa elever avstår från att byta om och duscha efter idrottslektionen. - Vad anser eleverna om att duscha och byta om öppet med andra elever? - Skiljer sig tjejernas och killarnas erfarenheter av omklädningsrummet åt? Metod Undersökningen är kvantitativ och jag använde mig av en enkätundersökning som omfattar 60 elever. LÄS MER

 3. 3. Ett äventyr varje dag : en studie om hur äventyrspedagogik kan användas i den dagliga undervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Johanna Fürst; [2015]
  Nyckelord :äventyrspedagogik; upplevelsebaserat lärande; utomhuspedagogik; idrott och hälsa; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med studien var att ta reda på hur lärare använder upplevelsebaserat lärande i undervisningen samt hur lärare och elever i grundskolans tidigare år upplever ett sådant arbetssätt.  Mina frågeställningar var följande:Hur kan man använda upplevelsebaserat lärande i den dagliga undervisningen?Hur upplever lärare och elever att det är att arbeta med äventyrspedagogik?MetodJag utförde kvalitativa intervjuer med en lärare och arton elever på en skola som deltagit i ett äventyr. LÄS MER

 4. 4. Byta om och delta på lektionen i idrott och hälsa : En kvantitativ undersökning om skillnad i deltagande mellan gymnasiet och högstadiet

  M1-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Joakim Bengtsson; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningarSyftet med undersökningen är att hitta orsaker till vad som har förändrat deltagandet på lektionerna i idrott och hälsa mellan högstadiet och gymnasiet.Frågeställningarna är:Är det så att eleverna i åk 1 på en gymnasieskola byter om och deltar i idrott och hälsaundervisningen i mindre omfattning än vad de gjorde i åk 9?Vilka orsaker finns till att elever inte deltar i idrott och hälsa?MetodUndersökningen har gjorts på åk 1 elever på en gymnasieskola utanför Stockholm. LÄS MER

 5. 5. FiMBOT - Design och konstruktion av en interaktiv scenrobot

  Kandidat-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.); KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Christoffer Lindahl; Olivia Persson Hedin; Michael Refors; Gustav Solberger; Frida Wikman; [2013]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Denna rapport beskriver ett grupprojekt som utförts inom ramen för kandidatexamensarbetet inom mekatronik. Den givna uppgiften var att bygga en robot. Uppdragsgivaren FamiljenPangea förmedlade att syftet med roboten var att den skulle befinna sig på scen tillsammans med artisten Robyn under hennes konserter. LÄS MER