Sökning: "byxroll"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet byxroll.

  1. 1. Att gestalta byxroller. Ett utforskande arbete ur en operasångerskas perspektiv.

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

    Författare :Sally Svensson; [2021-09-28]
    Nyckelord :opera; byxroll; genus; scenkonst; gestaltning;

    Sammanfattning : Uppsatsen vänder sig till dig som är nyfiken på genusgestaltning inom scenkonstframställning. Jag som operasångerska och ’ciskvinna’ undersöker vilka verktyg jag kan använda mig av för att gestalta komplexa byxroller med känslor och olika karaktärsdrag, som läses som män. LÄS MER