Sökning: "c: målgrupper"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c: målgrupper.

 1. 1. A Study of an Iterative User-Specific Human Activity Classification Approach

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Niklas Fürderer; [2019]
  Nyckelord :human activity recognition; classification; random forest; xgboost; decision tree; iterative learning approach; user-specific; aktivitetsigenkänning; övervakade klassificerares; random forest; xgboost; beslutsträd; iterativt lärometod; användarspecifik;

  Sammanfattning : Applications for sensor-based human activity recognition use the latest algorithms for the detection and classification of human everyday activities, both for online and offline use cases. The insights generated by those algorithms can in a next step be used within a wide broad of applications such as safety, fitness tracking, localization, personalized health advice and improved child and elderly care. LÄS MER

 2. 2. SAGOR FÖR BARN OCH VUXNA. Målgruppsanpassning i två olika svenska översättningar av tre av H.C. Andersens sagor.

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Johanna Sörensen; [2016-06-20]
  Nyckelord :översättarprogrammet; Översättning; H.C. Andersen; målgruppsanpassning; utelämning; tillägg;

  Sammanfattning : H.C. Andersen skrev sagor för både barn och vuxna. LÄS MER

 3. 3. "Fighting Freakin' Voldemort" : En kvalitativ studie om hur The Harry Potter Alliance kommunicerar med sin målgrupp

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Louise Åslund; Magdalena Nyberg; [2014]
  Nyckelord :Aktivism; fanaktivism; nördar; fans; The Harry Potter Alliance; HPA; fiktion; målgruppsanpassad kommunikation; mobilisering; populärkultur.;

  Sammanfattning : Titel: "Fighting Freakin’ Voldemort" – En kvalitativ studie om hur The Harry Potter Alliance kommunicerar med sin målgrupp Författare: Louise Åslund och Magdalena Nyberg   Kurs, termin och år: Medie- och Kommunikationsvetenskap GR (C), C-uppsats. HT13 Handledare: Elisabet Ljungberg   Antal ord: 18 188   Problemformulering och syfte: Den här studien behandlar temat fanaktivism ur ett organisationsperspektiv och undersöker hur The Harry Potter Alliance (HPA) genom att anspela på gemensamma intressen väcker ett samhällspolitiskt intresse och engagemang hos sina anhängare. LÄS MER

 4. 4. En lektion i realtidskommunikation. : En kvalitativ studie om kommunikation som i realtid anpassas efter en särskild situation, händelse eller företeelse

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier; Mittuniversitetet/Institutionen för informationsteknologi och medier

  Författare :Max-Sebastian Hafelt; Joel Bergström; [2012]
  Nyckelord :Realtidskommunikation; realtidsmarknadsföring; marknadskommunikation; digital kommunikation; marknads-PR; kreativa budskapsstrategier.;

  Sammanfattning : • Titel: En lektion i realtidskommunikation: En kvalitativ studie om kommunikation som i realtid anpassas efter en särskild situation, händelse eller företeelse. • Författare: Joel S Bergström och Max Hafelt • Kurs: C-uppsats, 15 hp • Termin: Höstterminen 2011 • Syfte: Syftet med studien var att undersöka hur utvalda kommunikatörer arbetar med realtidskommunikation, det vill säga, hur de arbetar med att anpassa kommunikation efter särskilda situationer, händelser och företeelser i realtid för att nå ut genom bruset. LÄS MER

 5. 5. Målgruppens betydelse för feedbackeffekten: En studie om hur en riktad varumärkesutvidgning påverkar feedbackeffekten i ett EMVs olika målgrupper

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Ida Gerhardsson; Kajsa Wirén; [2012]
  Nyckelord :Feedback effects; Brand extension; Private labels; Target group; Brand image;

  Sammanfattning : THE ROLE OF TARGET GROUPS IN FEEDBACK EFFECTSBrand extension is one of the most commonly used brand strategies since it reduces some of the risks involved in introducing a completely new brand. There are, however, several challenges associated with brand extensions. LÄS MER