Sökning: "c - fysisk aktivitet i skolan"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c - fysisk aktivitet i skolan.

 1. 1. Fysisk Aktivitet & Inlärning

  Master-uppsats, KTH/Skolan för datavetenskap och kommunikation (CSC)

  Författare :Cecilia de la Motte; Lilian Jap; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta kandidatexamensarbete har undersökt hur Officewalker påverkat koncentration och fokus vid intag av ny information. Studien har studerat 18 deltagare från medieteknikprogrammet på KTH som läst läsdelar från högskoleprovet gåendes och sittandes medan deltagarnas hjärnaktivitet registrerades med hjälp av en simplifierad EEG-scanner. LÄS MER

 2. 2. Beskrivning av ungdomars levnadsvanor på en skola i södra Sverige - en enkätstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Människan i rörelse: hälsa och rehabilitering

  Författare :Malin Malmqvist; Julia Sundström; [2016]
  Nyckelord :Levnadsvanor; stillasittande; fysisk aktivitet; tobak; alkohol; narkotika; ungdomar; barn; stress; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Bakgrund: Bruk av tobak, narkotika och alkohol förekommer bland ungdomar i åldrarna 12-18 år, vilka samtliga har påvisats har en negativ effekt på hälsan. Tobaksrökning är starkt kopplat till sjukdomar som KOL, lungcancer, hjärt-och kärlsjukdomar samt diabetes medan bruk av narkotika och alkohol kan ha en fysisk och kognitiv påverkan. LÄS MER

 3. 3. Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?

  C-uppsats,

  Författare :Stina Nordlander; [2009]
  Nyckelord :0;

  Sammanfattning : GÖTEBORGS UNIVERSITETInstitutionen för pedagogik och didaktikABSTRACTTitel: Fysisk aktivitet - en möjlighet och en självklarhet?Författare: Stina NordlanderHandledare: Peter KorpExaminator: Roger LjungvallTyp av arbete: C-uppsatsProgram och kurs: Lärarprogrammet, LAU 370 - Examensarbete 15 hp.Antal sidor: 38Datum: 26 maj 2009___________________________________________________________________Inledning:Detta arbete handlar om varför vissa skolor väljer att arbeta med att utöka denfysiska aktiviteten i skolan. LÄS MER

 4. 4. Redskap som redskap ­ En undersökning av redskapsgymnastikens stimulans på sensomotorisk utveckling

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Emma Harborn; Hanna Bladh; ; [2008]
  Nyckelord :Redskapsgymnastik; motorik; sensomotorisk utveckli;

  Sammanfattning : InledningMänniskans motoriska utveckling är en livslång process som börjar i fosterstadiet och pågår livet ut. Kroppen ärbyggd för rörelse. Vävnader och olika funktioner anpassar sig till de krav som ställts på dem. Fysisk aktivitet ärav stor vikt för barnets utveckling. LÄS MER

 5. 5. Aktivera mera - Aktivitetsövningar utarbetade utifrån undersökningar om elevers fysiska intressen.

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Henrik Sandstedt; Daniel Hellman; [2007]
  Nyckelord :Fysisk aktivitet; rörelseglädje; hälsa; aktivitets;

  Sammanfattning : SyfteGenom två undersökningar syftar arbetet dels till att ta reda på vilket sätt elever i årskurs etttill tre önskar vara fysiskt aktiva, samt att ta del av lärares erfarenheter och åsikter om fysikaktivitet i skolan. Arbetet syftar också till att med utgångspunkt från elevernas och lärarnassvar i undersökningen utveckla övningar, för att öka den fysiska aktiviteten i skolan. LÄS MER