Sökning: "c -sjuksköterska omvårdnad barn"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden c -sjuksköterska omvårdnad barn.

 1. 1. Barns påverkan av skärmtid - ur ett hälsoperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Matilda Salminen; Cecilia Axelsson; [2019]
  Nyckelord :Children; infant; media use; screen time;

  Sammanfattning : Axelsson C & Salminen M. Barns påverkan av skärmtid. En systematisk litteraturstudie. Magisteruppsats i pediatrisk omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av omvårdnaden i samband med intrauterin fosterdöd : utifrån begreppen ledsen, arg eller sårad.

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola; Sophiahemmet Högskola/Sophiahemmet Högskola

  Författare :Astrid Börjesson; Eva Nordlund; [2011]
  Nyckelord :Intrauterin fosterdöd; Anknytning; Moderskap; Patientcentrerad omvårdnad;

  Sammanfattning : Varje år förlöses barn som är döda vid födelsen, s.k. intrauterin fosterdöd. Antalet barn motsvarar i Sverige c:a tre till fyra per 1000 förlossningar per år. LÄS MER

 3. 3. Föreställningar kring familjehemsuppdraget - intervjuer med fem familjehemssekreterare

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Ann Svensson; [2009-08-31]
  Nyckelord :Familjehem; familjehemsplacerade barn; den biologiska familjen; sociala konstruktioner;

  Sammanfattning : Syftet med denna undersökning har varit att undersöka fem familjehemssekreterares föreställningar angående familjehemsuppdraget. Studien innefattar följande frågeområden; definitioner av ”bra” familjehem, förväntningar på familjehemsuppdraget, den biologiska familjens betydelse, samt diskussioner gällande återföreningar mellan barn och dess biologiska familjer. LÄS MER

 4. 4. Barns upplevelse av att leva med långvarig sjukdom. Om barns livskvalitet och sjuksköterskans roll

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Helene Svensson; Cecilia Tillander; [2009-06-02]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Barn är en grupp inom sjukvården som upplever motgångar på andra sätt än vuxna ochdärmed kräver annan omvårdnad än vuxna. Syftet med studien är att få en inblick i hurbarn med långvarig sjukdom upplever sin vardag. LÄS MER

 5. 5. Att vara mamma och sjuk i bröstcancer

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för vårdvetenskap och hälsa

  Författare :Michaela Dellenmark Blom; [2009-03-03]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Sjuksköterskeprogrammet, 180 högskolepoängOmvårdnad – Eget arbete/OM2240/SPN10.... LÄS MER