Sökning: "c bemötande i vården"

Visar resultat 1 - 5 av 28 uppsatser innehållade orden c bemötande i vården.

 1. 1. Att leva med hepatit C

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Perdis Atosa Ali; Sejla Salihbegovic; [2022]
  Nyckelord :erfarenheter; hepatit c; kvalitativ design; stigma; vuxna;

  Sammanfattning : Bakgrund: HCV smittar genom användning av kontaminerade medicinska verktyg, genom okontrollerade blodprodukter och även sexuellt. En akut HCV-infektion kräver ingen behandling, men däremot bör den kroniska infektionen behandlas med direktverkande antivirala medel. LÄS MER

 2. 2. Blodsmittade patienters upplevelser av bemötande och omvårdnadshandlingar inom den somatiska vården

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Olov Mattsson; Lisa Johansson Arnström; [2022]
  Nyckelord :blodsmitta; hepatit; HIV; stigmatisering; omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodsmitta definieras som ett smittämne som överförs via blod till blod, de mest förekommande smittvägarna är vid intravenöst narkotikamissbruk eller sexuellt umgänge. De vanligaste blodsmittorna i världen är HIV, hepatit B samt hepatit C. LÄS MER

 3. 3. Hur patienter med blodburen smitta upplever bemötandet inom vården : En litteraturstudie

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för vårdvetenskap

  Författare :Maja Kvick; Malin Kvick; [2021]
  Nyckelord :Bloodborne pathogens; hepatitis; HIV; experience; treatment; Bemötande; blodburen smitta; hepatit; hiv; upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Blodburen smitta sprids genom blod, blodtillblandade kroppsvätskor eller via blodprodukter. De mest framträdande blodburna smittorna är hiv, hepatit B och C och dessa klassas som allmänfarliga sjukdomar. Miljontals människor lever med hiv, hepatit B och C världen över. LÄS MER

 4. 4. Att vårda patienter med smittsamma sjukdomar

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Elsa Lindahl; Frida Sand; [2020-06-26]
  Nyckelord :Attitudes; Nurses; Stigma; HIV; MRSA; Hepatitis; HBV HCV;

  Sammanfattning : Bakgrund: Smittsamma sjukdomar benämns i Smittskyddslagen som alla sjukdomar som kan överföras mellan eller till människor men som inte utgör något större hot mot människors hälsa, exempelvis HIV, MRSA och HBV/HCV. Bemötandet av patienter som bär på MRSA, HIV och hepatit B och C är inte optimalt och stigmatisering och särbehandling upplevs ofta av patienterna. LÄS MER

 5. 5. Hur patienter med hepatit B och hepatit C upplever bemötandet av omvårdnadspersonal

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Hanna Laestadius; Berfin Güven; [2019]
  Nyckelord :hepatitis B; hepatitis C; treatment; nursing; nurse; hepatit B; hepatit C; bemötande; omvårdnad; sjuksköterska;

  Sammanfattning : Background: In 2019, hepatitis is seen as one of the deadliest virus infections in the world and is seen as a global health problem. Hepatitis is a DNA-virus that can lead to chronic hepatitis and liver cirrhosis. LÄS MER