Sökning: "c bemötande i vården"

Visar resultat 6 - 10 av 23 uppsatser innehållade orden c bemötande i vården.

 1. 6. HEPATIT C SMITTADE PERSONERS UPPLEVELSER AV BEMÖTANDET INOM VÅRDEN : En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Christopher Holmenstedt; [2015]
  Nyckelord :Attityder; bemötande; Hepatit C; omvårdnad; stigma; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hepatit C är en blodburen smitta som främst smittar via orena sprutor och kanyler. Personer smittade med Hepatit C är en utsatt grupp i samhället och de upplever oftast negativt bemötande ifrån sjukvårdspersonal. Då är det extra viktigt att som sjuksköterska använda rätt förhållningssätt i mötet med den smittade. LÄS MER

 2. 7. Att vårda patienter på IVA efter suicidförsök - ett sjuksköterskeperspektiv

  Magister-uppsats,

  Författare :Martin Lindeborg; Caroline Mörck; [2014-07-02]
  Nyckelord :Attempted suicide; intensive care; caring; attitudes; perceptions;

  Sammanfattning : Introduktion: 2012 begicks c:a 1500 suicid i Sverige och antalet suicidförsök ökar. En del av de patienter som försökt ta sitt liv behöver intensivvård. Tidigare forskning pekar på att det är svårt att vårda och bemöta patienter som försökt begå suicid. LÄS MER

 3. 8. SJUKSKÖTERSKOR OCH SJUKSKÖTERSKESTUDERANDE I VÅRDEN AV HEPATIT B OCH C PATIENTER

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Christoffersen; Jenny Borglund; [2014]
  Nyckelord :Attityder; Kunskaper; Hepatit B; Hepatit C; Sjuksköterskor; Sjuksköterskestudenter;

  Sammanfattning : Bakgrund: HBV och HCV tillhör gruppen blodburna smittor, och är ett världshälsoproblem. Enligt smittskyddslagen klassas de som allmänfarliga sjukdomar, och det finns även kliniska riktlinjer och förhållningsregler gällande omvårdnad av dessa patienter. LÄS MER

 4. 9. "Det kommer aldrig vara en populär sjukdom" - upplevelsen av att leva med hepatit C

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Erika Aghamn; Sandra Molin; [2013-02-01]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Trots riktlinjer och lagar om likabehandling har författarna varit med om att personer med hepatit C och annan blodsmitta fått ett annorlunda bemötande än andra. Det var därför intressant att utforska hur personerna själva upplevde detta och att leva med sin sjukdom. LÄS MER

 5. 10. Upplevelser hos personer med hepatit C och hur sjukdomen påverkar deras liv

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Hanna Lundgren; Lina Öström; [2013]
  Nyckelord :Hepatit C; stigmatisering; upplevelse; leva med; litteraturstudie; diagnos;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hepatit C är en smittsam blodsjukdom som orsakas av ett virus. Viruset orsakar en inflammation i levern. Den vanligaste smittvägen är via injektions missbruk vilket har lett till stigmatisering om sjukdomen. LÄS MER