Sökning: "c bibliotek"

Visar resultat 1 - 5 av 52 uppsatser innehållade orden c bibliotek.

 1. 1. Analys och optimering av intern ångförbrukning i integrerade kraftvärmeverk : En fallstudie på Vattenfall Värme Uppsala

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Nina Engholm; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Idag är energieffektivitet, energihushållning och energisamarbeten en del av grunden för internationella och nationella strategier för hållbar utveckling. Det betyder att svensk industri och framför allt den del av industrin som utgör svensk energimarknad behöver jobba aktivt för att kunna vara verksamma även i framtiden. LÄS MER

 2. 2. OPC UA Field eXchange Prototyping : Enabling decentralized communication using Publish/Subscribe

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Samuel Andreasson; Jesper Palmér; [2021]
  Nyckelord :Publish Subscribe; PubSub; FLC; FX; OPC; UA; OPC UA; industrial protocol; IIoT; interoperability; open-source; open62541;

  Sammanfattning : Open Platform Communication Unified Architecture, or OPC UA, is a world-leading communication protocol specializing in unifying and automating production systems communication. In 2018 the OPC Foundation, an industrial consortium, started the OPC UA Field eXchange initiative to develop the current protocol to extend the reach of the communication down to field level devices like sensors and actuators. LÄS MER

 3. 3. Det är ju därför det heter Piratebay : Studenter i filmvetenskap söker information

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Eva Mårtensson; [2020]
  Nyckelord :studenter; informationssökning; informationsbeteende; informationsresurser; filmvetenskap; film; bibliotek;

  Sammanfattning : Few studies have been done about information seeking among students of Cinema Studies. Cinema Studies is a unique area, which also requires information seeking in the form of moving images. LÄS MER

 4. 4. B-ASIC - Better ASIC Toolbox : En verktygslåda som förenklar design och optimering av ASIC

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap; Linköpings universitet/Institutionen för datavetenskap

  Författare :Angus Lothian; Ivar Härnqvist; Adam Jakobsson; Arvid Westerlund; Felix Goding; Jacob Wahlman; Kevin Scott; Rasmus Karlsson; [2020]
  Nyckelord :B-ASIC; ASIC; ASIC verktygslåda; Python ASIC; Python-bibliotek; programvaruteknik; mjukvaruutveckling; programvaruutveckling;

  Sammanfattning : Denna rapport behandlar ett arbete skriven av åtta studenter som läste kursen TDDD96 Kandidatprojekt i programvaruutveckling vid Linköpings universitet under vårterminen 2020. Projektets syfte var att utveckla en verktygslåda i Python och C++ för att konstruera signalbehandlade kretsar. LÄS MER

 5. 5. 3D-visualisering för stadstrafikplanering : En datateknisk konstruktion och analys

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :Cristoffer Tanda; [2020]
  Nyckelord :3D-visualization; traffic simulation; graphics programming; 3D-visualisering; trafiksimulering; grafikprogrammering;

  Sammanfattning : För att kunna kommunicera idéer relaterat till urbana projekt så behövs verktyg för att kunna framföra detta i en visuell miljö på ett sätt som människor från många olika fält kan förstå. Digitala 3D-miljöer är därmed något som efterfrågas allt mer. LÄS MER